Účastníci řízení podle sídla

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám jména účastníků řízení, u jejichž názvu je v elektronickém informačním systému soudu uvedeno sídlo na adrese Diagorou 4, Kermia Building 6th. Floor Office 601 Nicosia, P.C. 1097, Cyprus Zároveň žádám spisovou značku a jména ostatních účastníků řízení, ve kterých osoba s uvedenou adresou figuruje

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 5

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Účastníci řízení
podle sídla" s evidenčním číslem 7223d997-a0e0-44c6-917f-9932bc75ca44 a s
běžným číslem 65280/2017 bylo doručeno dne 27.09.2017 17:40:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 5

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Gebrtová Dita Ing., Obvodní soud pro Prahu 5

1 příloha

Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 5, Legerova 1877/7, Praha 2

Adresát: David Havlík

Poučení: Soud Vás vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy
nejpozději následující pracovní den od jejího odeslání soudem. Nebude-li
převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní den po
odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí Vám soud
písemnost, jako byste o doručení na elektronickou adresu nepožádal (§ 19
odst. 8 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Ing. Dita Gebrtová

zástupkyně ředitelky správy soudu

Obvodní soud pro Prahu 5

Legerova 7, Praha 2

Tel. 222 072 236

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]