Účastníci řízení podle sídla

Dotaz byl odmítnut Obvodní soud pro Prahu 4.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám jména účastníků řízení, u jejichž názvu je v elektronickém informačním systému soudu uvedeno sídlo na adrese Diagorou 4, Kermia Building 6th. Floor Office 601 Nicosia, P.C. 1097, Cyprus Zároveň žádám spisovou značku a jména ostatních účastníků řízení, ve kterých osoba s uvedenou adresou figuruje

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Účastníci řízení
podle sídla" s evidenčním číslem bb696f0d-3603-42dd-afa7-f11791b9a4f0 a s
běžným číslem 99205/2017 bylo doručeno dne 27.09.2017 17:40:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Účastníci řízení
podle sídla" s evidenčním číslem bb696f0d-3603-42dd-afa7-f11791b9a4f0 a s
běžným číslem 99205/2017, doručené dne 27.09.2017 v 17:40:28 a ověřené dne
27.09.2017 v 17:42:20, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 688/2017" a
ke zpracování dne 29.09.2017 v 09:39:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Orletová Lucie Mgr., Obvodní soud pro Prahu 4

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Orletová Lucie Mgr., Obvodní soud pro Prahu 4 [1]11/10/2017

Vážený pane Havlíku,

v příloze Vám zasílám na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací
rozhodnutí. Tímto Vás žádám  o brzké potvrzení obdržení tohoto emailu na
tuto emailovou adresu.

 

Děkuji

 

S pozdravem

 

Mgr. Lucie Orletová

 

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/uca...