Účastníci řízení podle sídla

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám jména účastníků řízení, u jejichž názvu je v elektronickém informačním systému soudu uvedeno sídlo na adrese Diagorou 4, Kermia Building 6th. Floor Office 601 Nicosia, P.C. 1097, Cyprus Zároveň žádám spisovou značku a jména ostatních účastníků řízení, ve kterých osoba s uvedenou adresou figuruje

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Účastníci řízení
podle sídla" s evidenčním číslem 3df5032b-0048-4f5d-bde5-f15ccf8ebb07 a s
běžným číslem 61654/2017 bylo doručeno dne 27.09.2017 17:40:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Petrželková Ivana, Obvodní soud pro Prahu 3

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Petrželková Ivana, Obvodní soud pro Prahu 3 [1]12/10/2017

Vážený pane Havlíku,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která
byla

doručena Obvodnímu soudu pro Prahu 3 dne 27. 9. 2017 a byla zapsána pod

spisovou značkou 53Si  74/2017 

 

Přílohy:           přípis ze dne 12.10. 2017

                       rozhodnutí 53 Si 74/2017 z 12.10.2017

 

                  

Shora uvedená písemnost (písemnosti) je Vám doručována na Vaši žádost na

elektronickou adresu (§ 19 odst. 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád). Žádáme

proto o potvrzení převzetí shora uvedené písemnosti (písemností) a to

zprávou podepsanou Vaším uznávaným elektronickým podpisem nejpozději do

následujícího pracovního dne po obdržení této zprávy (§ 19 odst. 8 zákona
č.

500/2004 Sb., správní řád). V potvrzující zprávě prosím vždy uvádějte

spisovou značku uvedenou v předmětu této zprávy (53Si.). Potvrzující
zprávu

můžete zaslat  jako odpověď na tento e-mail nebo na e-mailovou adresu
soudu

[1]Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]. Nebude-li převzetí
písemnosti
(písemností)

potvrzeno shora uvedeným způsobem, bude písemnost (písemnosti) doručována

znovu a to způsobem, jako by o doručení na elektronickou adresu požádáno

nebylo (§ 19 odst. 8 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), tedy prostřednictvím

veřejné datové sítě do datové schránky, v případě, že nebude možné
písemnost

doručit ani tímto způsobem, tak prostřednictvím provozovatele poštovních

služeb (§ 19 odst.1, odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

 

Ivana Petrželková

zastupující dozorčí úřednice,

kancelář správy soudu,

Obvodní soud pro Prahu 3

Jagellonská 5

130 05 Praha 3

tel. 221 477 851

 

References

Visible links
1. [2]mailto:Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/uca...
2. mailto:instituce

Petrželková Ivana, Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Dobrý den,

 

opětovně žádám o potvrzení doručení.

 

Děkuji

 

Ivana Petrželková

tel. 221 477 851

 

From: Petrželková Ivana
Sent: Thursday, October 12, 2017 2:34 PM
To: '[FOI #6964 e-mail] ??'
Subject: 53 Si 74/2017 - přípis + rozhodnutí

 

Vážený pane Havlíku,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která
byla

doručena Obvodnímu soudu pro Prahu 3 dne 27. 9. 2017 a byla zapsána pod

spisovou značkou 53Si  74/2017 

 

Přílohy:           přípis ze dne 12.10. 2017

                       rozhodnutí 53 Si 74/2017 z 12.10.2017

 

                  

Shora uvedená písemnost (písemnosti) je Vám doručována na Vaši žádost na

elektronickou adresu (§ 19 odst. 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád). Žádáme

proto o potvrzení převzetí shora uvedené písemnosti (písemností) a to

zprávou podepsanou Vaším uznávaným elektronickým podpisem nejpozději do

následujícího pracovního dne po obdržení této zprávy (§ 19 odst. 8 zákona
č.

500/2004 Sb., správní řád). V potvrzující zprávě prosím vždy uvádějte

spisovou značku uvedenou v předmětu této zprávy (53Si.). Potvrzující
zprávu

můžete zaslat  jako odpověď na tento e-mail nebo na e-mailovou adresu
soudu

[1]Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]. Nebude-li převzetí písemnosti
(písemností)

potvrzeno shora uvedeným způsobem, bude písemnost (písemnosti) doručována

znovu a to způsobem, jako by o doručení na elektronickou adresu požádáno

nebylo (§ 19 odst. 8 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), tedy prostřednictvím

veřejné datové sítě do datové schránky, v případě, že nebude možné
písemnost

doručit ani tímto způsobem, tak prostřednictvím provozovatele poštovních

služeb (§ 19 odst.1, odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

 

Ivana Petrželková

zastupující dozorčí úřednice,

kancelář správy soudu,

Obvodní soud pro Prahu 3

Jagellonská 5

130 05 Praha 3

tel. 221 477 851

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]