Účastníci řízení podle sídla

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám jména účastníků řízení, u jejichž názvu je v elektronickém informačním systému soudu uvedeno sídlo na adrese Diagorou 4, Kermia Building 6th. Floor Office 601 Nicosia, P.C. 1097, Cyprus Zároveň žádám spisovou značku a jména ostatních účastníků řízení, ve kterých osoba s uvedenou adresou figuruje

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Účastníci řízení
podle sídla" s evidenčním číslem 7871ccbd-6b3b-4ebb-8344-73d09eac112c a s
běžným číslem 59703/2017 bylo doručeno dne 27.09.2017 17:40:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

2 přílohy

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 27.9.2017 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999
Sb., týkající se poskytnutí jmen účastníků řízení dle adresy, byla
zaevidována pod sp. zn. 40 Si 424/2017.

 

V příloze Vám zasíláme sdělení k Vaší žádosti.

 

S pozdravem

 

Markéta Žofková

dozorčí úřednice

Obvodního soudu pro Prahu 2