Účastníci řízení podle sídla

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám jména účastníků řízení, u jejichž názvu je v elektronickém informačním systému soudu uvedeno sídlo na adrese Diagorou 4, Kermia Building 6th. Floor Office 601 Nicosia, P.C. 1097, Cyprus Zároveň žádám spisovou značku a jména ostatních účastníků řízení, ve kterých osoba s uvedenou adresou figuruje

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Účastníci řízení
podle sídla" s evidenčním číslem 5f99f67f-3462-439b-a82d-2d12517305e8 a s
běžným číslem 62901/2017 bylo doručeno dne 27.09.2017 17:40:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Účastníci řízení
podle sídla" s evidenčním číslem 5f99f67f-3462-439b-a82d-2d12517305e8 a s
běžným číslem 62901/2017, doručené dne 27.09.2017 v 17:40:28 a ověřené dne
27.09.2017 v 17:42:27, bylo přiřazeno ke spisové značce "39 SI 124/2017" a
ke zpracování dne 29.09.2017 v 09:25:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 10

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

1 příloha

--  ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 10 [1]13/10/2017

Pan

David Havlík

--personal data redacted-- 

Zdejší soud Vám v příloze zasílá sdělení k Vaší žádosti ze dne 27.9.2017,
 ve shora uvedené věci. Prosím o Vaše zpětné potvrzení o doručení této
e-mailové zprávy.  

Děkuji za spolupráci a zůstávám s pozdravem.

 

 Alena Hrušková

sekretariát předsedy

Obvodního soudu pro Prahu 10

28. pluku 1533/29b

Praha 10, 100 83

Email: [1][[2]emailová adresa]

Tel: 251 444 393

 

References

Visible links
1. mailto:[[3]emailová adresa]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/uca...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...