Tunelový komplex BLANKA

Richard Hunt vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

1.Kopie zápisu z kontrolního dne na stavbě tunelového komplexu Blanka, vypracovaný společností Inženýring dopravních staveb, a.s., který se uskutečnil v nejbližším možném termínu po přívalových deštích v červenci 2013.

2.Další zápisy z kontrolních dní, které se věnují problematice vlhnutí kabelů v tunelovém komplexu Blanka

Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.3.2015 21:52:39 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Tunelový komplex BLANKA elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.3.2015 21:52:39 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město PRAHA 18.3.2015 09:42:36

Vaše podání ze dne: 17.3.2015 21:52:39 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Tunelový komplex BLANKA podané na adresu el. podatelny - Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Vaše emailová zpráva není opatřena elektronickým podpisem.
(Některé přílohy mohou obsahovat elektronický popdis)

Identifikátor dokumentu: MHMPXP1784KS
Datum zaevidování: 18.3.2015 09:03:06
Vaše evidenční údaje: Hunt Richard, Na Krutci 529/11, 16000 Praha 6, [FOI #3974 e-mail] ??

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, učiněné elektronicky bez zaručeného (uznávaného) elektronického podpisu, je nutno potvrdit nebo doplnit do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (viz ust. § 37 odst. 4 správního řádu), jinak na něj nebude brán zřetel.

Vaše podání bylo přijato.

S pozdravem Motejzíková Květoslava

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, použijte web podatelnu
www.praha-mesto.cz

Hrdličková Ivana (MHMP, OSI), Hlavní město Praha

39 příloh

S pozdravem

 

Ivana Hrdličková

Právní oddělení OSI MHMP