David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících případů vaší institucí evidovaných, které byly/jsou řešeny pro podezření z trestného činu, který v souvislosti se svou pravomocí a odpovědností spáchala/měla spáchat Úřední osoba ve smyslu § 127 Zákona č. 40/2009 Sb. nebo Insolvenční správce ve smyslu § 128 téhož zákona včetně uvedení přesné právní klasifikace trestného činu za který je uvedená úřední osoba nebo insolvenční správce stíhán nebo za který byl pravomocně odsouzen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna KSZ PHA, Krajské státní zastupitelství v Praze

2 přílohy

 

 

From: Benešová Hana
Sent: Monday, January 19, 2015 8:59 AM
To: podatelna KSZ Praha
Subject: SIN 2/2015 - Poskytnutí informace

 

Prosím odeslat se zaručeným e-podpisem na adresu:
[1][FOI #3638 e-mail] ??

References

Visible links
1. mailto:[FOI #3638 e-mail] ??