David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících případů vaší institucí evidovaných, které byly/jsou řešeny pro podezření z trestného činu, který v souvislosti se svou pravomocí a odpovědností spáchala/měla spáchat Úřední osoba ve smyslu § 127 Zákona č. 40/2009 Sb. nebo Insolvenční správce ve smyslu § 128 téhož zákona včetně uvedení přesné právní klasifikace trestného činu za který je uvedená úřední osoba nebo insolvenční správce stíhán nebo za který byl pravomocně odsouzen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna VSZ PHA, Vrchní státní zastupitelství v Praze

1 příloha

Vaše zpráva byla přijata dne 05. 01. 2015 9:08 hod
Podatelna VSZ v Praze

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Podatelna VSZ PHA

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na Vaší výzvu SIN 2/2015-6 o doplnění mé žádosti sděluji, že žádám přehled spisových značek všech případů řešených pro trestný čin podle § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby za dobu účinnosti současného trestního zákona

S pozdravem,

David Havlík

Podatelna VSZ PHA, Vrchní státní zastupitelství v Praze

1 příloha

Vaše zpráva byla přijata dne 22.1.2015 v 16.26 hod.
Podatelna VSZ v Praze

ukázat citované pasáže