David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících případů vaší institucí evidovaných, které byly/jsou řešeny pro podezření z trestného činu, který v souvislosti se svou pravomocí a odpovědností spáchala/měla spáchat Úřední osoba ve smyslu § 127 Zákona č. 40/2009 Sb. nebo Insolvenční správce ve smyslu § 128 téhož zákona včetně uvedení přesné právní klasifikace trestného činu za který je uvedená úřední osoba nebo insolvenční správce stíhán nebo za který byl pravomocně odsouzen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Venuše Kubánková, Okresní státní zastupitelství v Mostě

1 příloha

Tato zpráva byla přijata dne 5.1.2015. Podpis ověřen. Venuše Kubánková

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V MOSTĚ

Báňská 285, 434 76 Most

e-mail: Instituce [OSZ Most vyžaduje e-mail] tel.: 477 759 111 fax: 477 759 199

ukázat citované pasáže

Jaroslava Podzemská, Okresní státní zastupitelství v Mostě

2 přílohy