Trestní stíhání úředních osob

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících případů vaší institucí evidovaných, které byly/jsou řešeny pro podezření z trestného činu, který v souvislosti se svou pravomocí a odpovědností spáchala/měla spáchat Úřední osoba ve smyslu § 127 Zákona č. 40/2009 Sb. nebo Insolvenční správce ve smyslu § 128 téhož zákona včetně uvedení přesné právní klasifikace trestného činu za který je uvedená úřední osoba nebo insolvenční správce stíhán nebo za který byl pravomocně odsouzen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Trestní stíhání
úředních osob" s evidenčním číslem a9a7178b-613e-4935-ab13-eefbd90b802a a
s běžným číslem 134/2015 bylo doručeno dne 04.01.2015 23:42:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Barták Jiří, Bc., Okresní soud v Ústí nad Labem

3 přílohy

 

 

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne
04.01.2015.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Barták

správce aplikací

Tel: 47 70 47 600

E-mail: [1][email address]

[2]Popis: logo

Okresní soud v Ústí nad Labem

Kramoly 641/37

401 24  Ústí nad Labem

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

David Havlík

Povinný subjekt: Barták Jiří, Bc.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na vaši výzvu o upřesnění mé žádosti sděluji, že mi jde o případy Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 Zákona č. 40/2009 Sb. za dobu účinnosti tohoto zákona

S pozdravem,

David Havlík

Barták Jiří, Bc., Okresní soud v Ústí nad Labem

3 přílohy

 

 

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám dokument k vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí
informací.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Barták

správce aplikací

Tel: 47 70 47 600

E-mail: [1][email address]

[2]Popis: logo

Okresní soud v Ústí nad Labem

Kramoly 641/37

401 24  Ústí nad Labem

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]