Trestní stíhání úředních osob

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících případů vaší institucí evidovaných, které byly/jsou řešeny pro podezření z trestného činu, který v souvislosti se svou pravomocí a odpovědností spáchala/měla spáchat Úřední osoba ve smyslu § 127 Zákona č. 40/2009 Sb. nebo Insolvenční správce ve smyslu § 128 téhož zákona včetně uvedení přesné právní klasifikace trestného činu za který je uvedená úřední osoba nebo insolvenční správce stíhán nebo za který byl pravomocně odsouzen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Mostě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Trestní stíhání
úředních osob" s evidenčním číslem 9f35311f-257c-4d0f-8a47-6e53c50e03f0 a
s běžným číslem 159/2015 bylo doručeno dne 04.01.2015 23:42:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mostě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mostě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Trestní stíhání
úředních osob" s evidenčním číslem 9f35311f-257c-4d0f-8a47-6e53c50e03f0 a
s běžným číslem 159/2015, doručené dne 04.01.2015 v 23:42:37 a ověřené dne
05.01.2015 v 07:08:11, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 4/2015" a ke
zpracování dne 07.01.2015 v 13:12:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Most

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Záchvějová Jiřina, Okresní soud v Mostě

1 příloha