Trestní stíhání úředních osob

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících případů vaší institucí evidovaných, které byly/jsou řešeny pro podezření z trestného činu, který v souvislosti se svou pravomocí a odpovědností spáchala/měla spáchat Úřední osoba ve smyslu § 127 Zákona č. 40/2009 Sb. nebo Insolvenční správce ve smyslu § 128 téhož zákona včetně uvedení přesné právní klasifikace trestného činu za který je uvedená úřední osoba nebo insolvenční správce stíhán nebo za který byl pravomocně odsouzen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Sekretariát KSZ Č. Budějovice, Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích

SIN 1/2015-5 České Budějovice dne 12. ledna 2015

Vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne 4.1.2015 sděluji, že na Krajském státním
zastupitelství v Českých Budějovicích byly v roce 2014 vedeny 2 věci, kde
došlo ke stíhání osob, a tyto osoby měly spáchat trestný čin jako úřední
osoby ve smyslu § 127 trestního zákoníku a to pod sp.zn. KZV 11/2014 pro
trestný čin dotačního podvodu podle § 212 odst. 6 písm. a) tr. zákoníku a
dále pod sp.zn. KZV 518/2014 pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného
činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona účinného do 31.12.2009.

Pokud jde o Vaší žádost, týkající se stíhání insolvenčního správce ve smyslu
§ 128 tr. zákoníku, tak v těchto případech nemáme žádnou evidenci, a dotazem
u příslušných státních zástupců, kteří se touto problematikou zabývají,
nebylo zjištěno že by v roce 2014 došlo ke stíhání insolvenčního správce.

Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou.

S pozdravem

Krajský státní zástupce:
JUDr. Petr Dušek

--------------------------------------------------
From: "David Havlík" <[FOI #3634 e-mail] ??>
Sent: Sunday, January 04, 2015 11:42 PM
To: "dotaz dotazy vznesené na instituci KSZ České Budějovice"
<Instituce [KSZ České Budějovice vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Trestní stíhání úředních osob

ukázat citované pasáže