Trestní stíhání úředních osob

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících případů vaší institucí evidovaných, které byly/jsou řešeny pro podezření z trestného činu, který v souvislosti se svou pravomocí a odpovědností spáchala/měla spáchat Úřední osoba ve smyslu § 127 Zákona č. 40/2009 Sb. nebo Insolvenční správce ve smyslu § 128 téhož zákona včetně uvedení přesné právní klasifikace trestného činu za který je uvedená úřední osoba nebo insolvenční správce stíhán nebo za který byl pravomocně odsouzen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Městské státní zastupitelství v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě Vaší výzvy ( sp. zn. SIN 1/2015-2) o doplnění mé žádosti ze dne 4. ledna 2015 sděluji, že žádám informace za období účinnosti současného trestního zákona

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Městské státní zastupitelství v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě Vaší výzvy ( sp. zn. SIN 1/2015-2) o doplnění mé žádosti
ze dne 4. ledna 2015 sděluji, že žádám informace za období
účinnosti současného trestního zákona.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

podatelna, Městské státní zastupitelství v Praze

3 přílohy