Trestní stíhání úředních osob

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících případů vaší institucí evidovaných, které byly/jsou řešeny pro podezření z trestného činu, který v souvislosti se svou pravomocí a odpovědností spáchala/měla spáchat Úřední osoba ve smyslu § 127 Zákona č. 40/2009 Sb. nebo Insolvenční správce ve smyslu § 128 téhož zákona včetně uvedení přesné právní klasifikace trestného činu za který je uvedená úřední osoba nebo insolvenční správce stíhán nebo za který byl pravomocně odsouzen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Trestní stíhání
úředních osob" s evidenčním číslem e151d27c-f3cc-44e5-9b85-986397bdbf9e a
s běžným číslem 240/2015 bylo doručeno dne 04.01.2015 23:42:32.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šafářová Eva, Krajský soud v Plzni

1 příloha

Krajský soud v Plzni

  Veleslavínova 40

    306 17  Plzeň

 

sp. zn.:  Si 4/2015     

 

V Plzni dne  19.1.2015

 

 

               Pane žadateli,

 

               projednávané trestní věci nejsou u zdejšího soudu evidovány
podle Vámi zadaných kritérií. Z dostupných elektronických evidencí jsem
zjistil, že u zdejšího soudu nebyla a není projednávána žádná trestní věc,
kde by pachatelem měl být insolvenční správce. Vámi zadaným kritériím
(pachatel úřední osoba dle § 127 trestního zákoníku) vyhovují trestní věci
uvedené v následujícím seznamu:

 

7To 404/2011                   §329/1b,2a
                                     řízení pravomocně skončeno

8To 235/2011                   §
329/1a                                           řízení pravomocně
skončeno

8To 268/2011                   §329/1a, 230/2a, 180/2 řízení pravomocně
neskončeno

8To 271/2011                   §329/1a, 230/2a, 180/2 řízení pravomocně
neskončeno

8To 373/2011                   §329/1a
                                           řízení pravomocně skončeno

 

8To 441/2012                   §329/1a, 331/2,3b                        
řízení pravomocně neskončeno

8To 470/2012                   §329/1a
                                           řízení pravomocně skončeno

8To 491/2012                   §329/1a, 366/1                řízení
pravomocně neskončeno

8To 492/2012                   §329/1b
                                           řízení pravomocně neskončeno

 

6To 44/2013                     §329/1a,b,2, 220/1,2a,b              
řízení pravomocně skončeno

8To 76/2013                     §329/1c
                                           řízení pravomocně skončeno

8To 122/2013                   §329/1a, 230/2a,3a                      
řízení pravomocně neskončeno

8To 149/2013                  
§329/1b                                            řízení pravomocně
neskončeno

8To 235/2013                  
§329/1a                                            řízení pravomocně
skončeno

8To 370/2013                   §329/1a, 331/2,3b                        
řízení pravomocně neskončeno

8To 399/2013                   §329/1c, 331/1,2                           
řízení pravomocně neskončeno

8To 486/2013                  
§329/1b                                            řízení pravomocně
skončeno

8To 504/2013                  
§329/1b                                            řízení pravomocně
neskončeno

 

7To 281/2014                   §329/1a, 209/1,3                          
řízení pravomocně skončeno

8To 150/2014                  
§330/1                                              řízení pravomocně
skončeno

8To 190/2014                   §329/1c, 212/2,4                           
řízení pravomocně neskončeno

8To 230/2014                   §329/1a,2e, 175/1                        
řízení pravomocně neskončeno

8To 244/2014                   §329/1a,b, 175/1,2c                     
řízení pravomocně skončeno

8To 277/2014                   §329/1a, 331/1,3, 332/1.2           řízení
pravomocně neskončeno

8To 452/2014                   §329/1a, 331/1,2                          
řízení pravomocně neskončeno

8To 463/2014                   §329/1a, 331/2,3b                        
řízení pravomocně skončeno

8To 464/2014                   §329/1a, 331/2,3b                        
řízení pravomocně neskončeno

8To 472/2014                   §329/1a
                                           řízení pravomocně neskončeno

8To 612/2014                  
§330/1,2                                           řízení pravomocně
neskončeno

8To 615/2014                   §329/1a, 331/1,3b                        
řízení pravomocně neskončeno

 

 

 

  JUDr. Milan Štejr, v. r.
  místopředseda

Krajského soudu v Plzni

 

 

Za správnost:

Eva Šafářová

sekretariát

ČR - Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

306 17 Plzeň

 

tel:        + 420 377 868 254

fax:        + 420 377 868 000

e-mail:     [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]