Trestní stíhání úředních osob

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Krajské státní zastupitelství v Brně měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících případů vaší institucí evidovaných, které byly/jsou řešeny pro podezření z trestného činu, který v souvislosti se svou pravomocí a odpovědností spáchala/měla spáchat Úřední osoba ve smyslu § 127 Zákona č. 40/2009 Sb. nebo Insolvenční správce ve smyslu § 128 téhož zákona včetně uvedení přesné právní klasifikace trestného činu za který je uvedená úřední osoba nebo insolvenční správce stíhán nebo za který byl pravomocně odsouzen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Přikrylová Gabriela, Krajské státní zastupitelství v Brně

1 příloha

David Havlík

Povinný subjekt: Přikrylová Gabriela

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na vaši výzvu upřesňuji, že informace požaduji za dobu účinnosti Zákona č. 40/2009 Sb.

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Krajské státní zastupitelství v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na vaši výzvu upřesňuji, že informace požaduji za dobu účinnosti Zákona č. 40/2009 Sb.

S přátelským pozdravem,

David Havlík