Trestní řízení - rozsudek

Dotaz byl úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v roce 2015, 2016 či 2017 měl být vydán rozsudek v trestní věci, Trestný čin spočíval v tom, že pachatel - zřejmě žena podával v zaměstnání někomu do nápojů projímadlo. Prosím o zaslání anonymizované verze rozsudku. Spisovou značku neznám.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Trestní řízení -
rozsudek" s evidenčním číslem 823dfcfd-915e-416b-beec-9f411b81d2f4 a s
běžným číslem 21435/2021 bylo doručeno dne 21.07.2021 17:45:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vlková Barbora, Obvodní soud pro Prahu 7

2 přílohy

V příloze zasíláme odpověď na Váš dotez, který je evidován u zdejšího
soudu pod sp. zn. 11Si 150/2021.

 

S pozdravem

 

Barbora Vlková

Dozorčí úřednice

Obvodní soud pro Prahu 7

 

 

Upozornění:

Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny
pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem,
informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte.
Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv
užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.

 

 

na 106/1999 Sb., ohledně poskytnutí rozhodnutí: „rozsudek v trestní věci,
Trestný čin spočíval v tom, že pachatel - zřejmě žena podával v zaměstnání
někomu do nápojů projímadlo“, Vám zasílám Vámi požadované anonymizované
rozhodnutí v příloze.

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Trestní řízení -
rozsudek" s evidenčním číslem 823dfcfd-915e-416b-beec-9f411b81d2f4 a s
běžným číslem 21435/2021, doručené dne 21.07.2021 v 17:45:54 a ověřené dne
21.07.2021 v 17:53:05, bylo přiřazeno ke spisové značce "11 SI 150/2021" a
ke zpracování dne 12.08.2021 v 17:10:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.