Transparency International

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, zda Vaše městská část vede v současné době soudní spor s organizací Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále TI) či jsou z Vaší strany podnikány kroky k jejímu vedení, přípravě sporu, případně, zda již došlo k objednání jakéhokoliv posudku či jiné právní služby ve vztahu k činnosti TI v letech 2014-2016.
Pokud existují tyto objednávky, žádám o zaslání jejich výčtu a uvedení informace, jaká byla u každé objednávky výše fakturace, náplň objednané práce a jaká osoba byla dodavatelem této služby.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Transparency International“ bylo doručeno 18.09.2016 20:27:11 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-096343/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz