Trade Centre Praha zvelebení Hořejšího nábřeží

Dagmar Matonohová vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Hlavní město Praha neměli požadované informace.

Dagmar Matonohová

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o informaci komu a jakou částku městská firma Trade Centre Praha a.s. zaplatila za tzv. zvelebení koutku náplavky Hořejšího nábřeží. Mělo se jednat o koutek v jižní části zmíněné náplavky, která byla vysypaná štěrkem a proběhli zde menší terénní úpravy.

S přátelským pozdravem,

Dagmar Matonohová

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 31.8.2022 00:09:07 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Trade Centre Praha zvelebení Hořejšího nábřeží elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 31.8.2022 00:09:07 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Trade Centre Praha zvelebení Hořejšího nábřeží",
bylo doručeno dne 31.8.2022 00:09:07 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1581171/2022.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJH4CXN a značkou MHMP 1584318/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 31.8.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.