Dagmar Matonohová

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o informaci komu a jakou částku městská firma Trade Centre Praha a.s. zaplatila za tzv. zvelebení koutku náplavky Hořejšího nábřeží. Mělo se jednat o koutek v jižní části zmíněné náplavky, která byla vysypaná štěrkem a proběhli zde menší terénní úpravy.

S přátelským pozdravem,

Dagmar Matonohová

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 31.8.2022 00:09:07 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Trade Centre Praha zvelebení Hořejšího nábřeží elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 31.8.2022 00:09:07 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Trade Centre Praha zvelebení Hořejšího nábřeží",
bylo doručeno dne 31.8.2022 00:09:07 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1581171/2022.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJH4CXN a značkou MHMP 1584318/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 31.8.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.