Jakub Zelenka

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
podle rejstříku smluv uzavřela paní Šárka Kuželovou smlouvu s Trade Centre Praha o poskytování poradenství v oblasti PR. Podle smlouvy je faktura na jednu hodinu práce 1 tisíc korun bez DPH a firma mohla zaplatit maximálně 2 miliony korun.

Mohl bych se Vás zeptat:
Kolik paní Kuželová poskytla Trade Centre Praha poradenských hodin?
Kolik Trade Centre Praha za tyto služby paní Kuželové zaplatila?
Jsou z poradenské činnosti nějaké výstupy?

Poprosil bych Vás o odpověď na mou datovou schránku. Adresa je: 247wx5b

Nebo emailovou adresu: [email address]

S přátelským pozdravem,

Jakub Zelenka

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.8.2022 09:32:34 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - TRADE CENTRE PRAHA a faktury od paní Kuželové elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.8.2022 09:32:34 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - TRADE CENTRE PRAHA a faktury od paní Kuželové",
bylo doručeno dne 5.8.2022 09:32:34 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1422270/2022.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJC4MGF a značkou MHMP 1469761/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 12.8.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.