TRADE CENTRE PRAHA a faktury od paní Kuželové

Jakub Zelenka vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Jakub Zelenka

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
podle rejstříku smluv uzavřela paní Šárka Kuželovou smlouvu s Trade Centre Praha o poskytování poradenství v oblasti PR. Podle smlouvy je faktura na jednu hodinu práce 1 tisíc korun bez DPH a firma mohla zaplatit maximálně 2 miliony korun.

Mohl bych se Vás zeptat:
Kolik paní Kuželová poskytla Trade Centre Praha poradenských hodin?
Kolik Trade Centre Praha za tyto služby paní Kuželové zaplatila?
Jsou z poradenské činnosti nějaké výstupy?

S přátelským pozdravem,

Jakub Zelenka

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.8.2022 09:29:49 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - TRADE CENTRE PRAHA a faktury od paní Kuželové elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.8.2022 09:29:49 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - TRADE CENTRE PRAHA a faktury od paní Kuželové",
bylo doručeno dne 5.8.2022 09:29:49 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1422306/2022.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJC4MGF a značkou MHMP 1469761/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 12.8.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.