Tr. řízení 3 T 18/2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Břeclavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

uctivě Vás žádám o poskytnutí anonymizovaného rozsudku vydaného dne 14.09.2015 Vašim soudem v trestním řízení ve věci 3 T 18 / 2014.

Děkuji Vám a zůstávám s přátelským pozdravem,
Jozef Trško

Okresní soud v Břeclavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Tr. řízení 3 T
18/2014" s evidenčním číslem a40c8f2c-0015-49b7-9ae3-cb447fe1c455 a s
běžným číslem 31634/2015 bylo doručeno dne 17.09.2015 09:02:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Břeclavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Břeclavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Tr. řízení 3 T
18/2014" s evidenčním číslem a40c8f2c-0015-49b7-9ae3-cb447fe1c455 a s
běžným číslem 31634/2015, doručené dne 17.09.2015 v 09:02:01 a ověřené dne
17.09.2015 v 09:05:37, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 291/2015" a
ke zpracování dne 17.09.2015 v 13:54:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Břeclav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Fibingrová Markéta, Okresní soud v Břeclavi

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám přípis + anonymizovaný rozsudek k vaší žádosti ze dne
17.9.2015.

 

S pozdravem

 

 

Markéta Fibingrová

Okresní soud v Břeclavi

vedoucí civilního oddělení

e-mail: [email address]

tel: 519 366 206