Text obžaloby ve věci 2 ZT 355 / 2015

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Trnka

Povinný subjekt: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii obžaloby ve věci 2 ZT 355 / 2015, byť v anonymizované podobě, podané k Obvodnímu soudu pro Prahu 1, kde je věc vedena pod spisovou značkou 3 T 63 / 2016.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Trnka

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Text obžaloby ve
věci 2 ZT 355 / 2015" s evidenčním číslem
3c348b75-0223-4b92-ad74-492bf3bf8716 a s běžným číslem 5977/2016 bylo
doručeno dne 07.09.2016 10:21:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Mgr. Jan Lelek, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

3 přílohy

Vážení,

 

v příloze zasílám požadované informace vyžádané podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Mgr. Jan Lelek

obvodní státní zástupce pro Prahu 1