Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo zdravotnictví měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Vážená paní, vážený pane, prodělala jsem před měsícem Covid 19, byla jsme v pracovní neschopnosti 3 týdny vč. karantény. Test PCR jsem měla bohužel nejasný. Manžel prodělal Covid 19 současně se mnou a měl test pozitivní. Podle mimořádného opatření MZ bych měla znovu postoupit antigenní test, jelikož jsem neměla pozitivní test( nejasný) a pak chodit stále každý týden na testy, abych mohla chodit do práce. Nemůžu se prokázat testem na protilátky z krve? Příjde mi to divné, chodit na testy, když jsem skutečně tuto zlou nemoc prodělala a jen kvůli nejasnému PCR testu bych měla pak absolvovat antigenní testy. . Prosím o laskavé znovu posouzení a o nějakou úpravu v nařízení mimořádného opatření u takového případu.

S přátelským pozdravem,
Schielová

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 10.3.2021 08:00:52 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 10.3.2021 08:00:52 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
10.3.2021 12:25:22

Vaše zpráva ze dne: 10.3.2021 08:00:52
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EX2RH
Datum zaevidování: 10.3.2021 10:47:12

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
10.3.2021 12:25:22

Your message - dated 10.3.2021 08:00:52
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01EX2RH
Date of registration: 10.3.2021 10:47:12

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry