Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo zdravotnictví měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Vážená paní, vážený pane, prodělala jsem před měsícem Covid 19, byla jsme v pracovní neschopnosti 3 týdny vč. karantény. Test PCR jsem měla bohužel nejasný. Manžel prodělal Covid 19 současně se mnou a měl test pozitivní. Podle mimořádného opatření MZ bych měla znovu postoupit antigenní test, jelikož jsem neměla pozitivní test( nejasný) a pak chodit stále každý týden na testy, abych mohla chodit do práce. Nemůžu se prokázat testem na protilátky z krve? Příjde mi to divné, chodit na testy, když jsem skutečně tuto zlou nemoc prodělala a jen kvůli nejasnému PCR testu bych měla pak absolvovat antigenní testy. . Prosím o laskavé znovu posouzení a o nějakou úpravu v nařízení mimořádného opatření u takového případu.

S přátelským pozdravem,
Schielová

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 9.3.2021 18:46:49 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 9.3.2021 18:46:49 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
10.3.2021 10:40:43

Vaše zpráva ze dne: 9.3.2021 18:46:49
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EWWNK
Datum zaevidování: 10.3.2021 07:17:39

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
10.3.2021 10:40:43

Your message - dated 9.3.2021 18:46:49
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01EWWNK
Date of registration: 10.3.2021 07:17:39

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 9.3.2021 19:05:00 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 9.3.2021 19:05:00 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
10.3.2021 10:43:17

Vaše zpráva ze dne: 9.3.2021 19:05:00
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EWWUL
Datum zaevidování: 10.3.2021 07:17:39

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
10.3.2021 10:43:17

Your message - dated 9.3.2021 19:05:00
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01EWWUL
Date of registration: 10.3.2021 07:17:39

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01F6RP6
značka: MZDR 10066/2021-6/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 25.03.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 271_001.pdf, příloha 271.pdf

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Ministerstvo zdravotnictví k vyřízení mé žádosti 'Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR'.

Dobrý den, děkuji za odpověď na můj dotaz ohledně testování antigenním testem pro prodělání covid 19 a PCR tes nejasný, resp. negativní.. Píšete, že není známo kolik musím mít protilátek, abych byla dostatečně chráněna. Tak by mne zajímalo, zda máte zjištěno, kolik má protilátek člověk, který byl očkovaný a zda je také dostatečně chráněný?
Já jsem si nechala udělat vyšetření krve cca 3 týdny po prodělaném covid 19 (tj. 22.3.2021) a moje hodnoty jsou: CoV-2-IgG větší jak 12, IP 0,00 - 0,90
CoV-2 IgG BAU větší jak 384,00 , BAU/ml 0,00 - 28,80.
Domnívám se, že bych měla být brána jako očkovaný člověk a nebo jako člověk, který měl pozitivní test a má minimálně 90 dní protilátky , tato doba je uváděna i ve vašich zdrojích .
Proto mi není stále jasné, proč musím postupovat antigenní testování, když jsem po covid a mám protilátky, tudíž nejsem infekční a jsem chráněna minimálně 90 ní od další nákazy(tj. do května 2021).
Prosím o znovu posouzení a děkuji za odpověď.
Schielová Yvona

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/testov...

S přátelským pozdravem,

Schielova

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 25.3.2021 14:00:46 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 25.3.2021 14:00:46 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
25.3.2021 14:11:34

Vaše zpráva ze dne: 25.3.2021 14:00:46
v souboru: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01F859Y
Datum zaevidování: 25.3.2021 14:06:47

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
25.3.2021 14:11:34

Your message - dated 25.3.2021 14:00:46
in the file with the message contents [subject]:
Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01F859Y
Date of registration: 25.3.2021 14:06:47

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď na druhé podání ze dne 25.3.2021

Identifikátor dokumentu: MZDRX01FGDHE
značka: MZDR 10066/2021-9/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 14.04.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 368_001.pdf

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Ministerstvo zdravotnictví k vyřízení mé žádosti 'Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR'.

[ ZDE UPŘESNĚTE DETAILY VAŠÍ STÍŽNOSTI ]

Dobrý den, nechápu z jakého důvodu nemůžu být považována za osobu, která skutečně prodělala covid 19, když jsme měla nejen klinické příznaky, protilátky laboratorní a i moje rodina tuto nemoc prodělala, s PCR testy pozitivními. Je nesmysl, prodělané onemocnění posuzovat jenom na základě PCR testu pozitivních a nepřihlíží se k tomu , že člověk byl na PCR testu ,ale bohužel zřejmě vir už nebyl možný detekovat ,jelikož jsme prodělávali britskou mutaci se silnými gastro potížemi, které mi nedovolili příjít na PCR včas k jeho zachycení a ani když jsem sháněla mobilní odběr, tak nebylo možné ho sehnat.! Dle mého názoru by se mělo zohlednit u PCR testu nejasného , klinické příznaky a provedené laboratorní testy na protilátky covid 19! Udělat ze mne zdravého člověka jenom kvůli PCR testům je nespravedlivé! Jelikož jsme si tou nemocí skutečně musela projít a nebyla to příjemná procházka! Následky máme celá rodina ještě dnes a chodíme po plicním vyšetření.
Prosím ,abyste nedělali vyhlášky jenom černobílé tj. PCR test pozitivní a vakcíny a myslelo se i na nás, co jsme ho prodělali s nejasným PCR testem a máme průkazné laboratorní vyšetření protilátek.!!! V současné době covidní nám tyto nedokonalé vyhlášky a zákony způsobují jenom další nepříjemnosti k trochu normálnímu životu.
Věřím, že bude myšleno i na nás, co jsme si tímto covidem prošli bez PCR testu pozitivního a budou brány protilátky !
Děkuji za odpověď.
Schielová

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/testov...

S přátelským pozdravem,

Schielova

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.5.2021 09:43:10 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.5.2021 09:43:10 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
17.5.2021 10:33:51

Vaše zpráva ze dne: 17.5.2021 09:43:10
v souboru: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01G1M2O
Datum zaevidování: 17.5.2021 10:02:44

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
17.5.2021 10:33:51

Your message - dated 17.5.2021 09:43:10
in the file with the message contents [subject]:
Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Testování v zaměstnání : Prodělaný Covid 19 a nejasný test PCR
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01G1M2O
Date of registration: 17.5.2021 10:02:44

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01G1MTX
značka: MZDR 20678/2021-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 17.05.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g2089262_006.pdf

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, děkuji za odpověď.
Uvedla jste mi v odpovědi :
Na COVID PORTÁLU je v sekci Onemocnění a obecně o opatřeních v záložce Vyléčil
jsem se z covidu-19 uvedeno: „Nikdo zatím přesně neví, jak dlouho je člověk po
prodělání covidu-19 proti nemoci imunní. Odborníci se ale zatím shodují, že je to min.
90 dní. Po uzdravení máte v krvi stále ještě protilátky, které se vytvořily, když jste byli
nemocní. Nové se ale nevytváří, a tak z těla postupně mizí.“
Dále je tam ve stejné souvislosti uvedeno: „Pokud jste v nedávné době prodělali covid-
19 a chcete pomoci pacientům s těžkými příznaky nemoci, můžete darovat krevní
plazmu. Právě ta obsahuje bílkovinné protilátky a její podání může pomoct zachránit
lidské životy.“

Jelikož mi není uznáno za prokázané, že jsem prodělala covid 19 na základě provedeného laboratorního krevního rozboru , kde mám takovou výši protilátek, které nemají ani lidé po očkování, tak se domnívám, že nelze ani pak od takového člověka chtít darovat plazmu. když vlastně moje prodělání covidu na základě protilátek neuznáváte !
Považuji to, co jste mi uvedli v odpovědi za rozporuplné a jsem přesvědčena, že test na protilátky by měl být uznávaný jako důkaz o prodělaném onemocnění covid 19 .

S přátelským pozdravem,

Schielova

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.5.2021 20:47:32 v obsahu zprávy: Re: 106_odpověď elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.5.2021 20:47:32 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
18.5.2021 09:22:36

Vaše zpráva ze dne: 17.5.2021 20:47:32
v souboru: Re: 106_odpověď
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01G2D4S
Datum zaevidování: 18.5.2021 09:09:59

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
18.5.2021 09:22:36

Your message - dated 17.5.2021 20:47:32
in the file with the message contents [subject]:
Re: 106_odpověď
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01G2D4S
Date of registration: 18.5.2021 09:09:59

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry