Testování na Covid v zaměstnání

Jan Menšík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
jsem zaměstnaný ve firmě A a mé pracoviště je ve firmě B jako externí pracovník. Jsem po kompletní vakcinaci na Covid s platností očkování od 02.07.2021.Ve firmě B po mně požadují abych se ted nechal testovat Antigenním testem tzn. výtěr nosní dutiny speciální tyčinkou,jinak mi nebude umožněn vstup na pracoviště. Nechal jsem se očkovat mimo jiné i proto,abych se nemusel stále podrobovat nepříjemnému testování.Můj dotaz je tedy takový - 1) má firma A i B právo po mne požadovat testování i když mám certifikát o prodělané vakcinaci?
2) má firma B právo mi znemožnit vstup na pracoviště pokud se nenechám v jejich prostorách testovat?
3) jak se mohu případně bránit proti nezákonnému postupu firem A i B.

Děkuji za odpověd a jsem
s přátelským pozdravem,

Jan Menšík

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.8.2021 11:14:27 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Testování na Covid v zaměstnání elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.8.2021 11:14:27 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
17.8.2021 12:14:10

Vaše zpráva ze dne: 17.8.2021 11:14:27
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Testování na Covid v zaměstnání
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01H7RAY
Datum zaevidování: 17.8.2021 12:10:29

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
17.8.2021 12:14:10

Your message - dated 17.8.2021 11:14:27
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Testování na Covid v zaměstnání
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01H7RAY
Date of registration: 17.8.2021 12:10:29

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01HCJOR
značka: MZDR 31589/2021-4/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 02.09.2021
Mgr. Hana Bendová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: odpověď menšík 862_002.pdf