Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Kavik prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Po návratu z některých zemí musím si u nás udělat test na virus.
Chci ho vynechat a udělat si osobní karanténu doma.
Jsem penzista .
Všechno mi obstará očkovaná manželka.
Pokud během karantény ať už 10, 14, či 20 dnů nedostanu klinické příznaky jakékoliv nemoci, jsem logicky naprosto zdráv.
Pokud mi i po této době budete nutit test, můžete své rozhodnutí podrobně zdůvodnit?
A také k čemu mi bude předepsaný test, pokud zůstávám doma, navíc na vesnici v RD.
Testovat se musím, jen, že jste to předepsali a zapomněli na karanténu (pro odpírače testů)?
Doufám, že mne neodbudete zkopírovanou univerzální odpovědí.

jan kavik, zahumení 190
olbramice.

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 24.6.2021 04:09:22 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Test po návratu ze zahraničí elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 24.6.2021 04:09:22 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
24.6.2021 07:52:58

Vaše zpráva ze dne: 24.6.2021 04:09:22
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Test po návratu ze zahraničí
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01GL5PK
Datum zaevidování: 24.6.2021 07:44:31

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
24.6.2021 07:52:58

Your message - dated 24.6.2021 04:09:22
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Test po návratu ze zahraničí
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01GL5PK
Date of registration: 24.6.2021 07:44:31

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01GQZKM
značka: MZDR 25499/2021-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 09.07.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 25499_odpoved_001.pdf

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

V podstatě jste odpověděli , že existuje předpis. Chtěl jsem znát zdravotní důvody (bez ohledu na nařízení), proč se mám testovat, pokud budu v tvrdé karanténě třeba 100 dnů. Zdůvodněte, k čemu mi bude výsledek testu, pokud nebudu mít příznaky třeba 200 dnů. Musel jsem to trošku přehnat, abych se dostal do vaši rozlišovací schopnosti.

S přátelským pozdravem,

Jan Kavik

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.7.2021 07:57:19 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Test po návratu ze zahraničí elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.7.2021 07:57:19 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
20.7.2021 11:36:26

Vaše zpráva ze dne: 20.7.2021 07:57:19
v souboru: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Test po návratu ze zahraničí
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01GVPQX
Datum zaevidování: 20.7.2021 09:05:04

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
20.7.2021 11:36:26

Your message - dated 20.7.2021 07:57:19
in the file with the message contents [subject]:
Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Test po návratu ze zahraničí
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01GVPQX
Date of registration: 20.7.2021 09:05:04

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Kavik prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.