Termíny doručení mezinárodních poštovních balíků

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

můžete mi prosím sdělit jestli Česká pošta měří a zaznamenává jak dlouho trvá doručení mezinárodních balíků poslaných ze zahraničí. Pokud ano, můžete mi prosím sdělit jak dlouho v průměru trvá doručit balík na pražskou adresu od doby kdy balík překročí hranice? Prosím sdělte mi také zda máte stanovený standardní termín do kterého musí balík být na místě.

Děkuji za informace,

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Info, Česká pošta, s. p.

Vaše e-mailová zpráva byla zaregistrována pod ID: 52696
Upozornění:
Tato zpráva byla generována automaticky, prosím, neodpovídejte na ni.
----- Richard Hunt Wrote -----
Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Česká pošta, s. p.

Žadatel:
[redacted]

Žádám o následující informaci:

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

můžete mi prosím sdělit jestli Česká pošta měří a zaznamenává jak
dlouho trvá doručení mezinárodních balíků poslaných ze zahraničí.
Pokud ano, můžete mi prosím sdělit jak dlouho v průměru trvá
doručit balík na pražskou adresu od doby kdy balík překročí
hranice? Prosím sdělte mi také zda máte stanovený standardní termín
do kterého musí balík být na místě.

Děkuji za informace,

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #134 e-mail] ??

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
nebo jiným posouzením
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, beru na vědomí, že
jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
Datum podání:

11/11/2012
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni
budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla
o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové
stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde
uveřejňujete povinné informace.

ukázat citované pasáže

Info, Česká pošta, s. p.

Dobrý den, pane Hunte,

Vámi uvedené doby dodání pošta neměří, jelikož závisí na více faktorech
(např. bude-li zásilka předložena celní kontrole). Doba dodání závazně
není stanovena. 

S pozdravem

Eva Šindlerová  

Call centrum

[1][email address]

Tel:  +420 840 111 244

Fax: +420 596 112 049

 

Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 909/4
225 99  Praha 1

 

--Original Message--
From: [FOI #134 e-mail] ??
Date: 11.11.2012 20:59:18
To: Instituce [Česká pošta, s. p. vyžaduje e-mail]
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Termíny doručení mezinárodních
poštovních balíků

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
     svobodném přístupu k
     informacím.
    
     Povinný subjekt:
     Česká pošta, s. p.
    
     Žadatel:
     [redacted]
    
     Žádám o následující informaci:
    
     Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.
    
     Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
     přístupu k informacím.
    
     Vážená paní, vážený pane,
    
     můžete mi prosím sdělit jestli Česká pošta měří a zaznamenává jak
     dlouho trvá doručení mezinárodních balíků poslaných ze zahraničí.
     Pokud ano, můžete mi prosím sdělit jak dlouho v průměru trvá
     doručit balík na pražskou adresu od doby kdy balík překročí
     hranice? Prosím sdělte mi také zda máte stanovený standardní termín
     do kterého musí balík být na místě.
    
     Děkuji za informace,
    
     S přátelským pozdravem,
    
     Richard Hunt
    
     Informaci poskytněte elektronicky na email:
     [FOI #134 e-mail] ??
    
     Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
     nebo jiným posouzením
     žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
     informacím, beru na vědomí, že
     jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
     Datum podání:
    
     11/11/2012
     -------------------------------------------------------------------
    
     Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni
     budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla
     o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
     http://infoprovsechny.cz/help/officers
    
     Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
     užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové
     stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde
     uveřejňujete povinné informace.
    
    
    

ukázat citované pasáže