Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zdeněk Žák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Televizní pořady

Zdeněk Žák vznesl tento dotaz dotaz na ČESKÁ TELEVIZE

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Zdeněk Žák přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Zdeněk Žák

Dobrý den, chtěl bych se zeptat,jestli budete letos vysílat na ČT 4 spotr sestřihy o mistrovství světa v rally. Děkuji Povinný subjekt: ČESKÁ TELEVIZE

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

Zdeněk Žák

Divácké centrum ČT, ČESKÁ TELEVIZE

Vážená paní, vážený pane, 

tímto potvrzujeme, že jsme Vaši zprávu obdrželi v pořádku. 

Veškeré divácké ohlasy jsou zpracovány v souladu s [1]Pravidly
komunikace s diváky České televize, která jsou dostupná na [2]webových
stránkách. 

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete také na internetových stránkách pod
odkazem [3]Časté dotazy.

Tato zpráva byla vytvořena automaticky, proto na ni prosím neodpovídejte.

S pozdravem

Divácké centrum
Česká televize
e-mail: [4]Instituce [ČESKÁ TELEVIZE vyžaduje e-mail]

www: [5]www.ceskatelevize.cz

tel: 2 6113 6113 

References

Visible links
1. Pravidla komunikace s diváky České televize
https://www.ceskatelevize.cz/pravidla-ko...
2. http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kon...
3. http://www.ceskatelevize.cz/faq/
4. mailto:Instituce [ČESKÁ TELEVIZE vyžaduje e-mail]
5. http://www.ceskatelevize.cz/

Židův Michael, ČESKÁ TELEVIZE

2 přílohy

Vážený pane Žáku,

 

jménem České televize Vám v příloze zasílám poskytnutí informací k Vaší
žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 26. 1. 2022.

 

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že v České televizi podléhá uzavírání smluv
stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak
možné až po příslušném interním schválení smlouvy v systému České
televize. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo
odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.
Česká televize je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Více informací naleznete na adrese
„www.ceskatelevize.cz/registr“.

Opravdu potřebujete tento email tisknout?

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zdeněk Žák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.