Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zdeněk Žák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Televizní pořady

Čekáme, až si Zdeněk Žák přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Zdeněk Žák

Dobrý den, chtěl bych se zeptat,jestli budete letos vysílat na ČT 4 spotr sestřihy o mistrovství světa v rally. Děkuji Povinný subjekt: ČESKÁ TELEVIZE

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

Zdeněk Žák

Divácké centrum ČT, ČESKÁ TELEVIZE

Vážená paní, vážený pane, 

tímto potvrzujeme, že jsme Vaši zprávu obdrželi v pořádku. 

Veškeré divácké ohlasy jsou zpracovány v souladu s [1]Pravidly
komunikace s diváky České televize, která jsou dostupná na [2]webových
stránkách. 

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete také na internetových stránkách pod
odkazem [3]Časté dotazy.

Tato zpráva byla vytvořena automaticky, proto na ni prosím neodpovídejte.

S pozdravem

Divácké centrum
Česká televize
e-mail: [4]Instituce [ČESKÁ TELEVIZE vyžaduje e-mail]

www: [5]www.ceskatelevize.cz

tel: 2 6113 6113 

References

Visible links
1. Pravidla komunikace s diváky České televize
https://www.ceskatelevize.cz/pravidla-ko...
2. http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kon...
3. http://www.ceskatelevize.cz/faq/
4. mailto:Instituce [ČESKÁ TELEVIZE vyžaduje e-mail]
5. http://www.ceskatelevize.cz/

Židův Michael, ČESKÁ TELEVIZE

2 přílohy

Vážený pane Žáku,

 

jménem České televize Vám v příloze zasílám poskytnutí informací k Vaší
žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 26. 1. 2022.

 

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že v České televizi podléhá uzavírání smluv
stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak
možné až po příslušném interním schválení smlouvy v systému České
televize. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo
odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.
Česká televize je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Více informací naleznete na adrese
„www.ceskatelevize.cz/registr“.

Opravdu potřebujete tento email tisknout?

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zdeněk Žák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.