Technologické středisko Ralsko – Hradčany; provoz separace, recyklace a úpravy odpadů, skládka S-OO s doprovodnou těžbou horniny.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii tohoto dokumentu, případně i jen odkazu k jeho stažení:
Sdělení MŽP ve smyslu ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zn. 75384/ENV/14 ze dne 5.11.2014, kterým MŽP sděluje městu Ralsko, že ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., ukončilo proces posuzování vlivů výše uvedeného záměru „Technologické středisko Ralsko – Hradčany; provoz separace, recyklace a úpravy odpadů, skládka S-OO s doprovodnou těžbou horniny“ na životní prostředí.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Martina Dokoupilová, Město Ralsko

1 příloha

Dobrý den,

zasíláme požadovanou informaci (příloha emailu – dopis MŽP č. j.
75384/ENV/14 ze dne 5. 11. 2014) včetně odkazu na dokumentaci na základě
Vámi podané žádosti o informaci ze dne 12. 9. 2016.

 

[1]http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA...

 

Požadovaná informace:

 

Vážení,

žádám o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii tohoto dokumentu,
případně i jen odkazu k jeho stažení:

Sdělení MŽP ve smyslu ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zn. 75384/ENV/14 ze dne 5.11.2014, kterým MŽP sděluje
městu Ralsko, že ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb.,
ukončilo proces posuzování vlivů výše uvedeného záměru „Technologické
středisko Ralsko – Hradčany; provoz separace, recyklace a úpravy odpadů,
skládka S-OO s doprovodnou těžbou horniny“ na životní prostředí.

 

S pozdravem

 

Ing. Martina Dokoupilová

vedoucí odd. rozvoje, MH a ŽP

References

Visible links
1. http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA...