Povinný subjekt: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o zaslání těchto informací:
1) Jaký je počet je mobilních policejních dopravních hlídek (počet automobilů, motorek, kol apod) v ČR ke dni 1.6.2017, anebo pokud tato informace není k dispozici, jaký je plánovaný počet těchto hlídek pro rok 2017

2) Jaké je minimální počítačové/mobilní technické vybavení policejních mobilních dopravních hlídek (automobilu, motorky, kola apod)?

3) Jaký počet těchto hlídek má technický online přístup (přes počítač, telefon, tablet či podobné zařízení) do registru vozidel, osob a řidičů?

4) a)Jaký počet těchto hlídek má přístup do registru vozidel, osob a řidičů pouze prostřednictvím vysílačky (či obdobného zařízení) a jiného pracovníka policie ?
b) Pokud takové hlídky existují, v jakém časovém období je plánováno jejich dovybavení k online přístupu k registrům vozidel, řidičů a osob?

5)a) Jaké je minimální počítačové/mobilní technické vybavení pěších policejních hlídek?
b) Jaký počet těchto hlídek má technický online přístup (přes počítač, telefon, tablet či podobné zařízení) do registru vozidel, osob a řidičů?

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

jiri.vokus@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

2 přílohy

Přeji dobrý den,

odpověď na žádost o informace  podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ze dne 30. srpna 2017 byla zaslána na adresu
žadatele.

S pozdravem

 

PhDr. Jiří Vokuš
pracovník vztahů k veřejnosti

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Oddělení tisku a prevence

PP ČR Strojnická
170 89 PRAHA

 

 

 

 

Povinný subjekt: [email address]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Vokuse,

Na jakou adresu? Emailovou? Postovni? Datovou schranku?

Dekuji za rychlou odpoved

S pozdravem,

Michal Blaha

jiri.vokus@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Dobrý den,
požadované informace byly zaslány poštovní přepravou na adresu žadatele uvedenou v žádosti. Datová schránka odpovídající údajům o žadateli uvedeným v žádosti nebyla zjištěna.
S pozdravem

PhDr. Jiří Vokuš
pracovník vztahů k veřejnosti

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Oddělení tisku a prevence

PP ČR Strojnická
170 89 PRAHA

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: [email address]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dobry den.
Domnivam se, ze jste ji ani nehledali.
Dat.schranka: nrp8qa8
Prosim o zaslani odpovedi na emailovou adresu, na kterou mi zde odpovidate. Dekuji.

S pozdravem,

Michal Blaha

jiri.vokus@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Dobrý den,
příjmení uživatele Vámi uvedené datové schránky neodpovídá příjmení žadatele uvedenému v žádosti o informace.

Níže uvádíme text informací zaslaných žadateli poštovní přepravou na adresu, kterou uvedl ve své žádosti:

Žadatel se domáhá následujících informací:

„1) Jaký je počet je mobilních policejních dopravních hlídek (počet automobilů, motorek, kol apod.) v ČR ke dni 1. 6. 2017, anebo pokud tato informace není k dispozici, jaký je plánovaný počet těchto hlídek pro rok 2017

2) Jaké je minimální počítačové/mobilní technické vybavení policejních mobilních dopravních hlídek (automobilu, motorky, kola apod.)?

3) Jaký počet těchto hlídek má technický online přístup (přes počítač, telefon, tablet či podobné zařízení) do registru vozidel, osob a řidičů?

4) a) Jaký počet těchto hlídek má přístup do registru vozidel, osob a řidičů pouze prostřednictvím vysílačky (či obdobného zařízení) a jiného pracovníka policie?
b) Pokud takové hlídky existují, v jakém časovém období je plánováno jejich dovybavení k online přístupu k registrům vozidel, řidičů a osob?

5) a) Jaké je minimální počítačové/mobilní technické vybavení pěších policejních hlídek?
b) Jaký počet těchto hlídek má technický online přístup (přes počítač, telefon, tablet či podobné zařízení) do registru vozidel, osob a řidičů?“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudila předmětnou žádost a poskytuje žadateli následující informace:

Ad 1) Dne 1. června 2017 vykonávalo službu celkem 506 mobilních hlídek služby dopravní policie.

Ad 2) Každá mobilní hlídka služby dopravní policie je při výkonu služby vybavena radiostanicí a zpravidla také smartphonem nebo tabletem. Hlídky výjezdové služby dopravních nehod navíc disponují notebookem a tiskárnou.

Ad 3) Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, neboť počet mobilních hlídek služby dopravní policie vybavených zařízením umožňujícím online komunikaci s registrem vozidel, registrem řidičů nebo registrem osob je proměnný v čase podle konkrétních potřeb výkonu služby. Policie České republiky disponuje celkem 5 863 koncovými zařízeními (mobilní telefony a tablety) a 2 318 soupravami do vozidel, jež umožňují takovou komunikaci.

Ad 4) a) Všechny mobilní hlídky služby dopravní policie mají přístup do registru vozidel, registru řidičů nebo registru osob prostřednictvím integrovaného operačního střediska.
b) Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na budoucí rozhodnutí.

Ad 5) a) Každá pěší hlídka služby dopravní policie je při výkonu služby vybavena radiostanicí a zpravidla také smartphonem nebo tabletem.
b) Viz odpověď ad 3).

S pozdravem

PhDr. Jiří Vokuš
pracovník vztahů k veřejnosti

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Oddělení tisku a prevence

PP ČR Strojnická
170 89 PRAHA

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: [email address]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkuji za vyčerpávající informace.

S pozdravem,

Michal Blaha