Technické normy ve stavebnictví - nová žádost

Jakub Michálek vznesl tento dotaz dotaz na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážení,

rád bych požádal o poskytnutí informací týkajících se všech
technických norem (ČSN, ČSN EN), podle nichž stanoví povinnost
postupovat zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a právní předpisy
vydané k jeho provedení (dále jen "technické normy ve
stavebnictví"):

1. seznam technických norem ve stavebnictví,

2. adresa internetové stránky a každého dalšího místa, kde jsou
technické normy ve stavebnictví bezplatně veřejně přístupné,

3. plné znění technických norem ve stavebnictví.

Trvám na přímém poskytnutí informace.

S pozdravem

Jakub Michálek

Jakub Michálek zanechal/a poznámku ()

Informace by měly být veřejně přístupné. Vyplývá to z § 196 odst. 2 stavebního zákona:

"Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná."

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Potvrzení o doručení a další instrukce

Toto je odpověď elektronické podatelny Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví.
1. Toto je potvrzení o přijetí Vašeho e-mailu podatelnou.
2. Obsahuje identifikační kód k evidenční kartě Vašeho podání (viz níže).

Výsledek podání
3. Je-li Vaše podání opatřeno elektronickým podpisem bude Vám do 30 (60)
hodin zasláno "Autorizované potvrzení o výsledku podání." Jedná se o
vyhodnocení formálních náležitostí podání. E-mail bude elektronicky
podepsán oprávněným zaměstnancem Úřadu.

Poučení:
Toto potvrzení má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření nebyla ověřena.

Elektronická podatelna je určena pouze pro příjem zpráv obsahujících
certifikovaný elektronický podpis. Zprávy a dotazy obecného charakteru bez
elektronického podpisu zasílejte prosím na adresu [email address] nebo
[email address]

Electronic registry addresses [email address] and Instituce [ÚNMZ vyžaduje e-mail] are only
intended for the receipt of official mailing provided with a certified
electronic signature.
For general correspondence and information use, please, the following
addresses: [email address] or [email address]

Datum a cas prijeti Vasi zpravy: 3.9.2013 23:57:49

Predmet Vasi zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Technické normy ve
stavebnictví - nová žádost

Identifikační kód: 7861B3EEA1CCC063C1257BDB0078E3E6

Jakub Michálek zanechal/a poznámku ()

Nejvyšší správní soud vyhověl mé kasační stížnosti v této věci a zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze. Technické normy ve stavebnictví jsou už skutečně volné! Jupí!

Viz http://michalekjakub.blog.idnes.cz/c/464...