Technická kontrola osobního automobilu.

Arif Mechmedov vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Arif Mechmedov

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Při technické kontrole mého auta mi nebyla udělena platná TK z důvodu chybějících zadních sedadel.Auto používám k výkonu mého řemesla a zadní sedadla nepotřebuji.Zároveň jsem si vědom toho že v tomto autě mohou jezdit pouze 2 osoby.Je jednání pracovníků STK v pořádku?

S přátelským pozdravem,

Arif Mechmedov

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 7.1.2016 13:06:35
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Technická kontrola osobního automobilu.

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 7.1.2016 13:06:35
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Technická kontrola osobního automobilu.

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

Naše č.j. 5/2016-072-Z106/2

 

Vážený pane Mechmedove,

 

dne 7. ledna 2015 byla Ministerstvu dopravy doručena Vaše žádost dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen InfZ), ve které jste požádal o informace
týkající se prohlídky auta na STK.

 

Konkrétně jste popsal tuto životní situaci: „Při technické kontrole mého
auta mi nebyla udělena platná TK z důvodu chybějících  zadních
sedadel.Auto používám k výkonu mého řemesla a zadní sedadla
nepotřebuji.Zároveň jsem si vědom toho že v tomto autě mohou jezdit pouze
2 osoby.Je jednání pracovníků STK v pořádku?“

 

Dovolte mi nejdříve, abych Vás upozornil, že na takovýto typ dotazu se
zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje. Prostřednictvím
žádosti dle InfZ se nelze dožadovat hodnocení chování či jednání
pracovníků STK při kontrole (viz ustanovení § 2 odst. 4 InfZ).

 

Nicméně při prvotních podáních nad rámec InfZ se snažíme postupovat
vstřícně a k Vašemu popisu lze sdělit následující:

Na kontrolu STK musíte přijet přesně s tím počtem sedadel, jaký je uveden
ve Vašem technickém průkazu. Stav vozu musí souhlasit s údaji v dokumentu.
Pracovníci STK jsou totiž mj. povinni zkontrolovat i zádržné systémy
(pásy) u sedadel uvedených v TP.

 

Pro své pracovní potřeby a pojížďky můžete automobil přizpůsobit aktuálním
potřebám, ale při kontrole na STK je nutné přijet s vozem odpovídajícím
údajům v průkazu.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel

Odbor komunikace