Technické normy ve stavebnictví

Jakub Michálek vznesl tento dotaz dotaz na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

rád bych požádal o poskytnutí informací týkajících se všech technických norem (ČSN, ČSN EN), podle nichž stanoví povinnost postupovat zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a právní předpisy vydané k jeho provedení (dále jen "technické normy ve stavebnictví"):

1. seznam technických norem ve stavebnictví,

2. adresa internetové stránky a každého dalšího místa, kde jsou technické normy ve stavebnictví bezplatně veřejně přístupné,

3. plné znění technických norem ve stavebnictví; trvám na přímém poskytnutí informace.

S pozdravem

Jakub Michálek

Jakub Michálek zanechal/a poznámku ()

Informace by měly být veřejně přístupné. Vyplývá to z § 196 odst. 2 stavebního zákona:

"Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná."

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183#...

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Vyjádření ke sdělení k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ).

Vážená paní, vážený pane,

obdržel jsem Vaše sdělení ze dne 30. 8. 2013, č. j. 09753/1200/2013/002. Uvádíte v něm, že mnou podaná žádost není podána v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Neuvádíte však žádný konkrétní důvod.

Podle mého názoru ani takový důvod neexistuje. Z § 14 odst. 3 InfZ a contrario vyplývá, že žádost o informace je podána ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud je z ní jasné, kterému povinnému subjektu je určena, že jde o žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, obsahuje adresu pro doručování a byla podána prostřednictvím podatelny.

Podle mého názoru jsem všechny tyto podmínky splnil, tedy jde o řádně podanou žádost o informace a žádám o její vyřízení.

S pozdravem

Jakub Michálek

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Dobrý den pane Michálku,

děkuji za Váš e-mail, ale Vaše žádost v souladu s § 14 InfZ podána bohužel
nebyla. Veškeré údaje potřebné k podání žádosti v souladu se zmíněným
paragrafem 14 jsou k dispozici na
internetové stránce ÚNMZ [1]www.unmz.cz.

S pozdravem

Kateřina Stejskalová

Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví
Gorazdova 24,
P.O.BOX 49
128 01 Praha 2

[email address]

Od:        =?UTF8?B?SmFrdWIgTWljaMOhbGVr?=
<[FOI #547 e-mail] ??>
Komu:        stejskalova@unmz.cz,
Datum:        30.08.2013 14:10
Předmět:        Re: ÚNMZ-sdělení k žádosti ze dne 27. srpna 2013

--------------------------------------------------------------------------

Povinný subjekt: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví

Vyjádření ke sdělení k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ).

Vážená paní, vážený pane,

obdržel jsem Vaše sdělení ze dne 30. 8. 2013, č. j. 09753/1200/2013/002.
Uvádíte v něm, že mnou podaná žádost není podána v souladu se zákonem o
svobodném přístupu k informacím. Neuvádíte však žádný konkrétní důvod.

Podle mého názoru ani takový důvod neexistuje. Z § 14 odst. 3 InfZ a
contrario vyplývá, že žádost o informace je podána ve smyslu zákona o
svobodném přístupu k informacím, pokud je z ní jasné, kterému povinnému
subjektu je určena, že jde o žádost podle zákona o svobodném přístupu k
informacím, obsahuje adresu pro doručování a byla podána prostřednictvím
podatelny.

Podle mého názoru jsem všechny tyto podmínky splnil, tedy jde o řádně
podanou žádost o informace a žádám o její vyřízení.

S pozdravem

Jakub Michálek

ukázat citované pasáže

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

30/8/2013

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Vážený pane Michálku,

v příloze Vám zasíláme sdělení k Vaší žádosti adresované dne 27. srpna
2013
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

S pozdravem

Kateřina Stejskalová

Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví
Gorazdova 24,
P.O.BOX 49
128 01 Praha 2

[[1]email address]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

17/9/2013

Dobrý den pane Michálku,

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace podle z. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, adresovanou
dne 3. září 2013 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví.

S pozdravem

Kateřina STEJSKALOVÁ
Kancelář Úřadu

Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví
Gorazdova 1969/24
128 01 Praha 2