Tarify pro zaměstnance města Šternberk

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Město Šternberk měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Město Šternberk

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

touto cestou se Vás chci požádat o odpovědi na tyto dotazy.

Jaké mobilní tarify nabízí město Šternberk svým zaměstnancům (nastavení tarifu + cena tarifu za měsíc)?
S kterým mobilním operátorem má město Šternberk smlouvu na tyto tarify?
Jsou tyto tarify určené pro všechny zaměstnance? Případně pro které?

S přátelským pozdravem,

Jan Žabka

E-podatelna, Město Šternberk

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2017-11-06 10:43:32.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Tarify pro zaměstnance města Št...
Identifikátor / Identier: MEST0C0S0LG4

E-podatelna, Město Šternberk

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.11.2017 10:43:32 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Tarify pro zaměstnance města Šternberk elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.11.2017 10:43:32 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Šternberk ...

Vaše podání ze dne: 6.11.2017 10:43:32 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MESTX00T80WD
Datum zaevidování: 6.11.2017 13:29:00

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Dostalová...

...