Tarify pro zaměstnance města Prostějov

Jan Žabka vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Prostějov

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Statutární město Prostějov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

touto cestou se Vás chci požádat o odpovědi na tyto dotazy.

Jaké mobilní tarify nabízí město Prostějov svým zaměstnancům (nastavení tarifu + cena tarifu za měsíc)?
S kterým mobilním operátorem má město Prostějov smlouvu na tyto tarify?
Jsou tyto tarify určené pro všechny zaměstnance? Případně pro které?

S přátelským pozdravem,

Jan Žabka

Statutární město Prostějov

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2017-11-06 10:47:31.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Tarify pro zaměstnance města Prostějov
Identifikátor / Identier: S00A0C1C7UCU

Statutární město Prostějov

3 přílohy

Statutární město Prostějov 6.11.2017 11:17:35

Vaše podání ze dne: 6.11.2017 10:47:31 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Tarify pro zaměstnance města Prostějov podané na adresu el. podatelny - Instituce [Statutární město Prostějov vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: S00AX028ZQEC
Datum zaevidování: 6.11.2017 10:47:31
Váš osobní přístupový kód: S00ASE0BFFVI
Vaše evidenční údaje: Žabka Jan, /,, [FOI #7031 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem
Juříková Marika
Statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov

3 přílohy

------------------------------------------------
PID : S00AX0293CAP
Značka : PVMU 142837/2017 19
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kancelář tajemníka
Věc : Poskytnutí informace podle zák