Tajemník úřadu

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Profesní životopis ing. Miroslava Vacka, tajemníka Úřadu MČ P7.

2. Kopii pracovní smlouvy nebo jiného podobného dokumentu, který MČ P7 uzavřela s touto osobou, včetně všech příloh a odkazovaných dokumentů.

3. Přehled všech částek, které byly vyplaceny předchozímu tajemníkovi ÚMČ P7 v letech 2012, 2013 a 2014 - včetně platu, náhrad, řádných či mimořádných odměn...

4. Není-li součástí smlouvy ad 2, pak platový výměr nebo jiný dokument, který určuje plat a jakékoliv další úhrady, které mají být tajemníkovi ÚMČ P7 vypláceny do budoucna.

5. Kompletní dokumentaci k výběrovému řízení na místo obsazení tajemníka, včetně informace kdy, kde a jakým způsobem bylo toto výběrové řízení zveřejněno a vyhodnoceno.

6. Jakým způsobem byla veřejnost informována o jmenování nového tajemníka - např. oznámení v novinkách na webu, v časopise vydávaném MČ a podobně.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Tajemník úřadu? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Tajemník úřadu?, kterou jste 23.03.2015 18:10:42 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED KT Němcová Ivana Ing., Městská část Praha 7

1 příloha

 

Vážení,

 

na základě Vaší žádosti týkající se poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené elektronicky
Úřadu MČ Praha 7 dne 24. 3. 2015, Vám poskytujeme  k jednotlivým bodům
žádosti tyto informace:

 

1. profesní životopis ing. Miroslava Vacka, tajemníka Úřadu MČ Praha 7,
přílohou

 

 2. pracovní poměr Ing. Miroslava Vacka vznikl na základě jmenování

 

 3. přehled všech vyplacených částek (plat, náhrady, odměny) předešlému
tajemníkovi úřadu

 v letech 2012, 2013 a 2014 přílohou

 

 4. platový výměr tajemníka úřadu Ing. M. Vacka přílohou

 

 5. k výběrovému řízení na místo tajemníka Úřadu MČ Praha 7 Vám
poskytujeme přílohou kopii

 oznámení o vyhlášení výběrového řízení, složení výběrové komise.
Přihlášky, včetně profesních      

 životopisů jednotlivých uchazečů, byly po skončení výběrového řízení
vráceny. VŘ bylo  

 zveřejněno na Úřední desce a webových  stránkách Úřadu MČ Praha 7
v období od 19. 12. 2014

 do 12. 1. 2015. K tomuto datu bylo do podatelny úřadu zasláno 22
přihlášek. K ústnímu pohovoru

 bylo vybráno 7 uchazečů, z nichž dva se nedostavili.

 

 6. veřejnost byla informována o jmenování nového tajemníka usnesením Rady
MČ Praha 7

 č. 0164/15-R ze dne 24. 2. 2015, které je uveřejněno na web. stránkách MČ
P7,

 url.: [1]http://www.praha7.cz/path/usn?l=1&id...

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Ivana Němcová

pověřená vedením odboru KT

ÚMČ Praha 7

References

Visible links
1. http://www.praha7.cz/path/usn?l=1&id...