Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Vítková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Tachogtaf

Lenka Vítková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Lenka Vítková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Lenka Vítková

Dobrý den,
potřebuji vysvětlit , zda musíme využívat tachograf ve vozidle, ( 16 t ) ve kterém přepravujeme sportovní prototip po Evropě za účelem závodů.
Nejsme dopravci a auto neřídí řidič z povolání.

Děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem,

Lenka Vítková

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 10.12.2020 09:51:22
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Tachogtaf
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 10.12.2020 09:51:22
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Tachogtaf
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Klenotová Jana, Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážená paní

Lenka Vítková                                  e-mail:
[1][FOI #8495 e-mail] ??

 

 

Naše č.j. 396/2020-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne 10. 12. 2020 – Sdělení

 

Vážená paní,

 

Dne 10. 12. 2020 bylo Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, doručeno
Vaše podání označené jako „Žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „InfZ“), které bylo zaevidováno podatelnou ministerstva pod čp.
59964/2020-MD-CKDP. V podání požadujete po Ministerstvu dopravy - cit.:

 

„potřebuji vysvětlit, zda musíme využívat tachograf ve vozidle, ( 16 t )
ve kterém přepravujeme sportovní prototyp po Evropě za účelem závodů.
Nejsme dopravci a auto neřídí řidič z povolání.“

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, neboť povinnost
poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na poskytování
informací o správném postupu v konkrétní životní situaci a pro výklad
právních norem. Nicméně Ministerstvo dopravy se rozhodlo reagovat mimo
režim InfZ, a v rámci vstřícné správy Vám poskytuje následující vysvětlení
dané problematiky.

Nařízení (ES) č. 561/2006 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v
sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady
(EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č.
3820/85) upravující tuto problematiku uvádí: „Toto nařízení se nevztahuje
na silniční dopravu vozidly nebo jejich kombinacemi, jejichž maximální
přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny a která se používají k neobchodní
přepravě zboží;“. S přihlédnutím k Vašemu dotazu lze proto dovodit, že
tachograf musíte používat.

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    [11][IMG]
    

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8495 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. https://www.countryforfuture.com/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Vítková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.