Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Havlíček prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Marek Havlíček

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Chtěl bych zeptat, jsem držitelem ŘP B, B+E. Budu řídit dodávku + vlek 3,0 tuny. Dodávka nepřesáhne hmotnost 3,5 tuny. Jsem tedy povinen užít tachograf a věci s ním spojené (maximální rychlost 90 a povinné pauzy). Nebo se mě užití tachografu netýká.

S přátelským pozdravem,
Marek Havlíček

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 13.3.2018 15:38:23
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Tachograf

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 13.3.2018 15:38:23
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Tachograf

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Marek Havlíček                                e-mail:
[1][FOI #7226 e-mail] ??

 

 

Naše č.j. 84/2018-072-Z106/6

 

Věc: Podání ze dne 13. 3. 2018 - odpověď

 

Vážený pane,

 

obrátil jste se na Ministerstvo dopravy s podáním označeném jako „Žádost o
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím“ (dále jen InfZ“). V tomto podání ze dne 13. 3.
2018, které bylo podatelnou ministerstva zaevidováno téhož dne pod č. p.
123/2018-MD-CKDP,  žádáte o poskytnutí následujících informací– cit.:

 

„jsem držitelem ŘP B, B+E. Budu řídit dodávku + vlek 3,0 tuny. Dodávka
nepřesáhne hmotnost 3,5 tuny. Jsem tedy povinen užít tachograf a věci s
ním spojené (maximální rychlost 90 a povinné pauzy). Nebo se mě užití
tachografu netýká.“

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, neboť povinnost
poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na poskytování
informací o správném postupu v konkrétní životní situaci a výklad právních
norem.

Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží
naše ministerstvo přistupovat vstřícně a v rámci dobré správy, sdělujeme
Vám na základě  vyjádření věcně příslušných odborů ministerstva (Odboru
provozu silničních vozidel, odd. schvalování vozidel a Odboru silniční
dopravy) následující vysvětlení.

 

Povinnost používat tachograf a dodržovat předepsané doby vychází
z evropských předpisů, konkrétně z nařízení č. 561/2006 a 165/2014.
Povinnost mít tachograf a dodržovat předepsaný režim řidiče platí obecně
pro všechna vozidla s největší povolenou hmotností překračující 3,5 tuny
včetně přívěsu nebo návěsu. Překročí-li souprava vozidel tuto hmotnost a
nejedná-li se o přepravy dle čl. 3, resp. 13 odst. 1 nařízení č. 561/2006,
musí dodržovat podmínky v těchto nařízeních.  

 

Jinak řečeno, vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost včetně přívěsu
nebo návěsu (uvádíte ..budu řídit dodávku + vlek 3,0 tuny) přesahuje 3,5
tuny, musí být vybaveno tachografem, pokud nejsou využity výjimky uvedené
v článcích 3 a 13 nařízení (ES) č. 561/2006.

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7226 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Havlíček prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.