Svatba - rodinná oslava v sále městského zařízení

Martina Ježková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Martina Ježková

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás touto cestou požádat o stanovisko, zda nám může Městský úřad poskytnout k rodinné oslavě svatby místnost (sál) určenou pouze pro kulturní či sportovní akce, která ale není běžně využívaná jako restaurace ani hotel - viz https://www.kaznejov.cz/mesto/viceucelov.... Svatba se koná v pátek 21. května, bude do 30 účastníků a podle jiného Vašeho vyjádření lze pak pořádat oslavu, psáno "Můžete se však v okruhu blízkých setkat např. doma, i zde však platí omezení počtu účastníků, tedy 30 osob.". To však v našich podmínkách není možné, prostor bytu to neumožňuje. Městský sál je cca 300 m2. Část rodiny je již po plném očkování, několik osob je ještě v ochranné lhůtě po prodělaném Covid onemocnění a ostatní si před obřadem provedou test.

Děkuji za Vaše stanovisko,

s přátelským pozdravem

Martina Ježková
Nebřeziny 114, 331 01 Plasy
tel.: 739 526 162

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 16.5.2021 08:52:31 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Svatba - rodinná oslava v sále městského zařízení elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 16.5.2021 08:52:31 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
17.5.2021 14:27:44

Vaše zpráva ze dne: 16.5.2021 08:52:31
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Svatba - rodinná oslava v sále městského zařízení
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01G1X7U
Datum zaevidování: 17.5.2021 07:42:39

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
17.5.2021 14:27:44

Your message - dated 16.5.2021 08:52:31
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Svatba - rodinná oslava v sále městského zařízení
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01G1X7U
Date of registration: 17.5.2021 07:42:39

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01G234Q
značka: MZDR 20782/2021-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 18.05.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g2089262_020.pdf

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01G234Q
značka: MZDR 20782/2021-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 18.05.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g2089262_020.pdf