Sumární přehled vyměřených pokut

Michal Blaha vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1) Prosím o zaslání těchto údajů pro každý jednotlivý FÚ pro rok 2015 a pro rok 2016

a) suma vyměřených pokut
b) počet vyměřených pokut
c) počet subjektů/osob, kterým byly pokuty vyměřeny

Prosím o zaslání ve strojově čitelné podobě (XLS, CSV apod.)

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 31561/17.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 177 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze posíláme odpověď na Váš dotaz.

S pozdravem

Monika Čmelíková

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vase odpoved (PDF soubor) byl zcela necitelny - viz http://www.infoprovsechny.cz/request/657...

Prosim o znovu zaslani i do me datove schranky (nrp8qa8).

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den paní Bloudkova a Petlachova.

potvrzuji, že jsem dnes zaplatil částku požadovanou GFŘ.

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše oznámení bylo dne 13.4.2017 předáno k vyřízení na Odbor komunikace, pod čj. 40 209/17.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

3 přílohy

Vážený pane,
Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) obdrželo dne 13. dubna 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). V žádosti žádáte o následující:
Prosím o zaslání těchto údajů
1) statistiku veškerých odeslaných a přijatých SMS zpráv za každý kalendářní měsíc
v období 1.1.2012 až 1.9.2016 po jednotlivých finančních úřadech a další subjektech
2) statistiku veškerých odeslaných a přijatých SMS zpráv za každý kalendářní měsíc
v období 1.9.2016 až 28.2.2017 po jednotlivých finančních úřadech a další subjektech, tak,
jak je poskytováno dle smlouvy https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/831589, odstavec I. b)
3) statistiku veškerých odeslaných a přijatých SMS zpráv za každý kalendářní měsíc
v období 1.3.2014 až 13.4.2017 po jednotlivých finančních úřadech a další subjektech, tak,
jak je poskytováno dle smlouvy https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1440026, o