Subjekty vyřazené z registru nespolehlivých plátců DPH

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosim o zaslání níže uvedených údajů k subjektům, které byly v minulosti zařazeny mezi nespolehlivé plátce DPH a následně poté označeni opět jako spolehlivý plátci DPH.

Požadované údaje:
DIČ, datum zařazení mezi nespolehlivé plátce DPH, datum vyřazení z nespolehlivých plátců DPH

Údaje mi prosím zašlete elektronicky ve strojově zpracovatelném formátu (tab delimited, CSV, JSON, XML, Excel apod.)

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla dne 5.1.2018 předána na Odbor komunikace, pod čj. 1411/18.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Vážený pane Bláho,

v příloze Vám zasíláme informaci o rozhodní.

S pozdravem

K. Bloudková