Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vendula Urbánková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Styk otce s dítětem

Vendula Urbánková vznesl tento dotaz dotaz na Oddělení péče o rodinu a stát - úřad MČ Praha 1

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Čekáme, až si Vendula Urbánková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vendula Urbánková

Povinný subjekt: Oddělení péče o rodinu a stát - úřad MČ Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane

Dobry den,

Chtěla bych se Vám svěřit a zároveň požádat o pomoc. Je mi 16 let a zhruba jednou za 2-3 týdny jezdíme s moji sestrou k otcovi. Bohužel naše vztahy s otcem nejsou úplně nejlepší. Nedávno jsme řešili s OSPOD stěhování ze Zlína do Prahy. Nejdřív bylo všechno v pohodě, otec souhlasil s tím, že mohu zůstat v mamky bytě, abych mohla dostudovat. Jenže o týden později se jeho názor změnil. Vzhledem k tomu, že se sociálka řídí zákony, nebylo možné, bydlet se spolubydlícími. Paní sociální pracovnice byla zaujatá vůči mé mamince, nenechala ji ani domluvit a překroutila mamčinu odpověď, jednoduše z ní udělala neschopnou matku, která opouští své dítě. Za to otec řekl tři věty, pak celou dobu seděl a mlčel. Když jsem s paní mluvila sama, všechny věci, které se u otce dějí, jsou podle ní bez významné a malicherné.
Abych popsala náš vztah k otci. Nechová se jako otec, spíš jako cizí pán, který si nás bere na víkend. Za celý ten víkend řekne tři věty a pár rozkazů, co máme udělat. Víkend trávíme u jeho rodičů, kde je neskutečný nepořádek, prach, špína a smrad. Nemáme tam ani vlastní pokoj a buď můžeme spát s ním v místnosti, nebo na křesle v obýváku, kde je snad největší prach. Ještě k tomu má moje sestra alergii na prach a všechny tyhle věci. Moje mamka mu říkala, ať vysaje koberec, kde je špína. Nikdy se tak nestalo, koberec je stále v horším a horším stavu už několik měsíců, možná let. (Mám zaznamenané fotky, kde je všechna ta špína. Doufám, že se to někdy bude hodit) V přetopené místnosti, kde spí otec, je dvoupatrová postel, která slouží jako odkladné místo věcí. O dekách ani nemluvím, smrdí a taky nejsou oprané. Jídlo si buď kupujeme, nebo si přivezeme své vlastní z Prahy. Nově mají od nás příbory, protože ty jejich byly opravdu nechutné, i když se byly umyté… I tak stále nemám odvahu, takže si beru svoji sadu příborů. Jejich hygienické návyky jsou téměř žádné, chápu že jsou staří, ale existují pečovatelky a uklízečky, které mohou chodit i do domu. Nedělá m problém uklidit, uvařit oběd nebo zamést. Bohužel se z toho stalo pravidlo. Když to nejdeme udělat, vyhrožuje nám, že nedostaneme kapesné a kdysi nám dal časové ultimátum, protože nebyl schopen si sám upéct buchtu.
Když už spolu komunikujeme, ptá se na divné otázky, jako třeba zda jsme byly na párty a dokonce nám nabízel alkohol, i když jsme ani jedna neměly 18 let. Měl by jít příkladem, jako otec, ale sami s dědou chlastají alkohol. Nepochopím ani to, že si nás bere a vždy odjede do práce, ani včas nedokáže přijet. Když už vymyslí plán, vypadá to asi tak, že je to plán pro malé děti. Když už řekne ty tři plány pro děti, chce po nás. abychom něco vymyslely.
Oblbuje nás covid dezinformacemi, které jsou už v takové fázi, že nám pouští videa z facebooku o očkování, atd. Dokonce nám zakázal nosit roušku venku. My se chceme chránit a on nám to zakáže. Vůbec se mi nelíbí, že ji nenosí a může nás ohrozit na zdraví. Vyloženě nám cpe ty dezinformace, které nedávají smysl. Těch situací je víc, tohle je část, na kterou jsem si momentálně vzpomněla.
Myslíte, že by s tím šlo něco udělat? Je to pro nás ztráta času, my vlastně celé odpoledne nic neděláme a jen čekáme, než si něco naplánuje. Prosím Vás o pomoc.

S přátelským pozdravem,

Vendula Urbánková

Oddělení péče o rodinu a stát - úřad MČ Praha 1

1 příloha

Č. j.                       Datum
UMCP1 073633/2022                       16.02.2022
Zn.: I-32/22 

Úřad Městské části Praha 1, Útvar tajemníka, se sídlem Vodičkova 18, 110
01 Praha 1 (dále jen „povinný subjekt“) obdržel žádost, doručenou dne
14.02.2022 a vedenou pod sp. zn. I-32/22, kterou žadatelka požádala o
poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve
znění pozdějších předpisů.

Povinný subjekt sděluje, že  žádosti o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se nevyhovuje a
poskytnutí informace se ve smyslu § 15 odst. 1 a § 2 odst. 4 InfZ odmítá.

O d ů v o d n ě n í
Žadatelka ve své žádosti doručené dne 14.02.2022 požaduje informaci, resp.
pomoc a poukazuje na zaujatost pracovnice oddělení péče o rodinu a děti
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 1.

Právo na informace zahrnuje pouze poskytování informací.  Jedná se o
poskytování informací reálně existujících, když informací se rozumí
jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na
jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního. Podle InfZ musí informace splnit oba znaky, tedy musí se
jednat o „obsah nebo jeho část“, který je určitým způsobem „zaznamenán“,
tj. zachycen tak, aby mohl být kdykoliv znovu zjištěn (použit, sdělen,
přečten, vyslechnut apod.).

 

Povinný subjekt žádost vyhodnotil jako stížnost, kterou postoupil vzhledem
k příslušnosti Úřadu městské části Praha 2,  nám. Míru 20/600, Praha 2.

Dále sdělujeme, že podle ustanovení § 14 odst. 3 a 4 InfZ – je-li žádost
podána elektronicky, musí být zaslána prostřednictvím elektronické
podatelny povinného subjektu – [1][emailová adresa].

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 668
[emailová adresa], www.praha1.cz

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vendula Urbánková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.