Studium v zahraničí (Slovenská republika)

Dotaz byl úspěšný.

Truhlářová Petra

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych se Vás zeptat na navazující studium, které bych ráda uskutečnila ve Slovenské republice. Mým studijním oborem je: učitelství matematiky a pedagogiky. Bakalářské studium mám ukončeno v ČR, zajímalo by mne, zda po ukončení navazujícího studia v SR bude můj diplom uznán i v ČR, bude mít stejnou váhu jako český diplom, a zda nebudu mít problémy s hledáním učitelské práce v ČR.

S přátelským pozdravem,

Truhlářová Petra

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Studium v
zahraničí (Slovenská republika)', zaslané '13.06.2015 12:29:24' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT5XKDSV

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Krčál Vít, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

každý občan EU, který získal vzdělání a kvalifikaci v jiné členské zemi a
chce v domovské zemi vykonávat regulované povolání (kam spadá i učitel
základní a střední školy), musí projít řízením o uznání odborné
kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.
Podmínkou pro uznání kvalifikace je skutečnost, že žadatel chce vykonávat
profesi, ke které je plně kvalifikován v jiné členské zemi. Pokud bude
splněna tato podmínka, lze předpokládat, že kvalifikace ze Slovenské
republiky Vám bude uznána i v tuzemsku.

 

S pozdravem

 

Oddělení DVPP a kariérního systému pedagogických pracovníků - 232

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 722

 

Vážená paní, vážený pane,

 

chtěla  bych se Vás zeptat na navazující studium, které bych ráda
uskutečnila ve Slovenské republice. Mým studijním oborem je: učitelství
matematiky a pedagogiky. Bakalářské studium mám ukončeno v ČR, zajímalo by
mne, zda po ukončení navazujícího studia v SR bude můj diplom uznán i v
ČR, bude mít stejnou váhu jako český diplom, a zda nebudu mít problémy s
hledáním učitelské práce v ČR.

 

S přátelským pozdravem,