Studium Psychologie v zahraničí

Kateřina vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o informaci, zda je možné vykonávat práci psychologa v ČR, když vystuduji polskou univerzitu, která nabízí jednotné pětileté studium Obecné psychologie. Našla jsem několik polských univezit, které toto studium nabízí, například Univerzita vnitřní bezpečnosti v Lodzi, pobočka v Praze.

Děkuji za zodpovězení mého dotazu.

S přátelským pozdravem,

Kateřina

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Studium
Psychologie v zahraničí', zaslané '10.10.2023 09:06:26' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXMPGN

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Čížová Kamila, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

 

odpověď mohu rozdělit do dvou částí.

a) Nejdříve upřesnění ohledně uvedené polské vysoké školy. „Univerzita
vnitřní bezpečnosti“ v Lodži je polskou soukromou vysokou školou, která se
jako zahraniční vysoká škola, která má své sídlo, ústřední správu nebo
hlavní místo své podnikatelské činnosti na území členského státu EU, dosud
nepřihlásila k plnění informačních povinností podle § 93b odst. 1 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) na území ČR.  Není proto zahraniční/polskou
vysokou školou působící na území ČR. Její pracoviště v Praze: informačně
konzultační centrum Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8, není pobočkou
této zahraniční vysoké školy ve smyslu § 93d zákona o vysokých školách.
S ohledem na to Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nemůže o této
zahraniční vysoké škole a její činnosti podávat žádné informace.

Informace o vysoké škole a jejích akreditacích je možné získat výhradně
v zemi jejího sídla, v Polské republice. Doporučuji Vám obrátit se na
Ministerstvo vzdělávání a vědy Polské republiky : Ministerstwo Edukacji i
Nauki, Ministry of Education and Science:
[1]https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/..., kde lze ve
výčtu soukromých vysokých škol tuto vysokou školu nalézt zde:
[2]https://radon.nauka.gov.pl/dane/instytuc...,
podrobně k instituci zde:
[3]https://radon.nauka.gov.pl/dane/profil/a....
Informace je také možné získat prostřednictvím kontaktů této vysoké školy
zde: [4]https://www.wsbw.pl/index.html

 

b) Pokud jde o otázku výkonu povolání v oblasti psychologie, a tedy práce
v tzv. regulovaných profesích – profesích upravovaných v ČR zvláštním
zákonem, lze vycházet ze skutečnosti členství Polské republiky v EU.
Absolvent vzdělání poskytovaného vysokou školou se sídlem, původem v rámci
zemí EU může pro výkon povolání v regulované profesi žádat o uznání své
odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborných
kvalifikací přímo odborný uznávací orgán. O této proceduře více zde:
[5]https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/u...
Odborným uznávacím orgánem je příslušný oborový uznávací orgán, zpravidla
ministerstvo. Liší se podle profesí: psycholog ve zdravotnictví –
Ministerstvo zdravotnictví, Psychologické poradenství a diagnostika –
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Psycholog provádějící dopravně
psychologické vyšetření – Ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy není příslušné k podání
informací o pracovním uplatnění v těchto profesích či o procesu uznání
odborné kvalifikace psychologa získané v zahraničí.

 

S pozdravem

 

Kamila Čížová

vrchní ministerský rada

Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, Malá Strana

118 12 Praha 1

e- mail:
[6][emailová adresa]

[7]www.msmt.cz  

 

Vážená paní, vážený pane,

 

prosím o informaci, zda je možné vykonávat práci psychologa v ČR, když
vystuduji polskou univerzitu, která nabízí jednotné pětileté studium
Obecné psychologie. Našla jsem několik polských univezit, které toto
studium nabízí, například Univerzita vnitřní bezpečnosti v Lodzi, pobočka
v Praze.

 

Děkuji za zodpovězení mého dotazu.

 

S přátelským pozdravem,

 

Kateřina

References

Visible links
1. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/...
2. https://radon.nauka.gov.pl/dane/instytuc...
3. https://radon.nauka.gov.pl/dane/profil/a...
4. https://www.wsbw.pl/index.html
5. https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/u...
6. mailto:[emailová adresa]
7. http://www.msmt.cz/