Studium magisterského programu

Ivana Zamorska vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Ivana Zamorska

Dobrý den,

mam dotaz, chtěla bych někdy v budoucnu učit ve škole předmět angličtinu, mám již vystudovaneho bakalare v úplně jiném (neucitelskem) oboru. Chtěla bych si vybrat nějaký vhodný program na magistra ale většinou je všude psané že se jedná o navazujici program po Bc. Někde jsem.se docetla že jedina možnost by v mem případě byla začít studovat neučitelskou pedagogiku a pak si doplnit celozivotni vzdelani pro ucitele. Jen se mi nepodarilo najít fakultu kde bych mohla začít rovnou studovat 2 roky na magistra (a ne od zacatku zase na Bc.),co se tyka angličtiny tak mám zkoušku Cambridge na urovni C1. Podle jakesiho noveho zakona může učit nyní téměř každý,tak si říkám ze tohle by mohlo stacit..
Nevíte prosím kde se da zvolit nějaký ten magistersky obor (nenavazujici),co se tyka te neucitelske pedagogiky?
Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,
Zamorska Ivana

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Studium
magisterského programu', zaslané '10.07.2023 23:30:52' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXHYGA

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená,

příslušnou kvalifikaci k výuce cizích jazyků získáte na základě § 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. prac. a o změně někt. zák., jakýmkoliv ze způsobů určených k získání kvalifikace učitele v jazyk. šk. s právem státní jazyk. zk.

V případě Vámi absolvovaného bakalářského studia v jiné oblasti, než v oblasti pedagogických věd, příp. než v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky, získáte kvalifikaci dle § 12 písm. d) b. 2 zák. č. 563/2004 Sb. stran Vámi absolvované jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky dále

- vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů v délce dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. min. 250 vyuč. hodin, dále

- získáním magisterského stupně ve Vámi studovaném oboru a konečně

- doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka v délce nejméně 60 hodin na zákl. vyhl. č. 317/2005 Sb.

V kontextu aktuálně přijaté novely zákona č. 563/2004 Sb. s účinností od 1. 9. 2023 má být výše uvedené vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na přípravu učitelů nahrazeno studiem pedagogiky v délce dle tezí vyhlášky 317/2005 nejméně 300 h.

Zde je však na místě uplatnění přechodných ustanovení zákona č. 183/2023 Sb., jímž se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedag. pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2023, v jejichž rámci platí, že:

„1. Akreditace vzdělávacího programu udělená podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud neskončí dříve uplynutím doby, na kterou byla udělena. Věta první se nevztahuje na akreditace vzdělávacích programů, u nichž došlo k oznámení změny názvu podle bodu 2.“

Ve daném období je tak tedy stále možné získat kvalifikaci podle původních pravidel.

(Kvalifikaci pak můžete získat i jakýmkoliv jiným způsobem v § 12 z. č. 563/2004 Sb., specificky např. v písm. a), tj. v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů příslušných cizích jazyků.)

S přáním hezkého dne

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt

ukázat citované pasáže