Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí "Analýzy dodatků úprav stávajícího AVČ Ladronka vypracovanou společností Atelier SHA na zadání KA".

S přátelským pozdravem,

Pavel Weber

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Studijní analýza možností budoucích úprav areálu Ladronka? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Studijní analýza možností budoucích úprav areálu Ladronka? bylo doručeno 17.12.2015 15:45:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 108776/2015.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Informace pro všechny,

3 přílohy

--Z přílohy byly odstraněny osobní údaje--

Městská část Praha 6

4/1/2016

  Romana Samková
     sekretářka
     Kancelář architekta

     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 910
     E-mail: [1][[1]email address]
     Web: [2][2]http://www.praha6.cz

Pavel Weber dotaz dotazy vznesené
<[FOI #4794 e-mail] ??> Komu na instituci MČ Praha
6
17.12.2015 15:40 <Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]>
Kopie
Žádost o informace
podle dotaz -
Předmět Studijní analýza
možností budoucích
úprav areálu Ladronka

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Městská část Praha 6

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí "Analýzy dodatků úprav stávajícího AVČ Ladronka
vypracovanou společností Atelier SHA na zadání KA".

S přátelským pozdravem,

Pavel Weber

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #4794 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[3]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2015-12-17T15:40:09+01:00" title="2015-12-17 15:40:09
+0100">17/12/2015</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[4][3]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[[4]email address]
2. [5]http://www.praha6.cz/
3. [6]file:///tmp/www.informaceprovsechny.cz
4. [7]http://infoprovsechny.cz/help/officers
--

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.praha6.cz/
3. http://infoprovsechny.cz/help/officers
4. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
5. http://www.praha6.cz/
6. file:///tmp/www.informaceprovsechny.cz
7. http://infoprovsechny.cz/help/officers