Studie na zpracování proveditelnosti realizace zařízení k využívání zbytkových směsných odpadů na území Olomouckého kraje

Olomoucký kraj neměli požadované informace.

Ondřej Kabelka

Povinný subjekt: Olomoucký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí Studie na zpracování proveditelnosti realizace zařízení k využívání zbytkových směsných odpadů na území Olomouckého kraje zpracované advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o. ve spolupráci se společností Ernst & Young s.r.o. pro spolek Odpady Olomouckého kraje.
Všichni členové spolku jsou jako veřejnoprávní korporace povinnými subjekty.

S přátelským pozdravem,

Ondřej Kabelka