Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o následující dokument:

Studie k zavedení tzv. "elektronické evidence tržeb", kterou si MF zadalo u firmy BDO a dle informací médií stála 199 900 Kč bez DPH (např. zde: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/stud... )

Prosím o zaslání studie na můj email, příp. o zaslání internetového odkazu na ni, pokud byste ji zveřejnili za svých webových stránkách.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Studie k
EET', zaslané '12.09.2015 14:55:27' bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí
podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako
přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci
Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po
kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MFCR5XMVSW

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

1 příloha

  • Attachment

    Odpov na dost o poskytnut informac podle z kona.106 1999 Sb.o svobodn m p stupu k informac m.j.MF 41849 2015 10 1712 IK.bin

    589K Download

________________________________
Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak. Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena. Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní, je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením, prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i všechny její přílohy ze svého systému.

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych požádat o zaslání požadované informace (o kterou jsem žádal pod názvem "Studie o EET") v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona), jako je .txt, .html, .odt, .docx, nebo většinou i .pdf.

Poslali jste mi odpověď v příloze s příponou .bin, z čehož není ani jasné, o jaký formát se jedná (celý soubor má název "Odpov na dost o poskytnut informac podle z kona.106 1999 Sb.o svobodn m p stupu k informac m.j.MF 41849 2015 10 1712 IK.bin") Takový soubor nelze bezpečně otevřít (není ani jasné jakým programem) a Vaše odpověď je tak nečitelná.

Děkuji,
s pozdravem,

Michal Škop

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

1 příloha

Vážený pane,

v příloze Vám opakovaně zasílám sdělení k Vaší žádosti o informace ,které je ve formátu .pdf.
Odpověď kvůli příloze zasílám bez digitálního podpisu.

S pozdravem

Pavla Erlichová

Ministerstvo financí
Odbor 10 – Kancelář ministra
Letenská 15
118 10 Praha 1

e-mail: [email address]
telefon: 257 04 2722

ukázat citované pasáže