Studie, analýzy, průzkumy, a pod.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Černovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám vás o vyčíslení, jaké prostředky vynaložilo město Černovice od roku 2010 po jednotlivých letech, na veškeré studie, projektové dokumentace, analýzy, žádosti o dotace, průzkumy, sondy, zpracování projektů, a podobných služeb třetích stran.

S přátelským pozdravem,

Marek Langer

Jarmila Kořínková, Město Černovice

Vážený pane,

na vaši žádost ze dne 23.5.2017 vám za město Černovice podáváme následující
informaci:

Na studie, analýzy, projekty, plány, průzkumy, posudky, žádosti o dotace
bylo v období od I.2010 do IV.2017 vynaloženo:

2010 ........................... 161 347,00 Kč
2011 ........................... 248 000,00 Kč
2012 ........................... 330 444,00 Kč
2013 ........................... 824 447,22 Kč
2014 ........................... 465 329,18 Kč
2015 ........................... 308 327,80 Kč
2016 ........................ 1 042 594,40 Kč
I.-IV.2017 ................... 429 044,64 Kč

S pozdravem

Mgr. Jarmila Kořínková
tajemnice MěÚ Černovice
tel. +420565492102
e-mail: Instituce [Město Černovice vyžaduje e-mail]